Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

Soluciones RelacionadasSoluciones Relacionadas

-

Servici Compartit de Gestió de Notificacions (Notifica)

 • Nomene Abreujat:
  notifica
  Resum:
  Notifica és un servici de gestió de Notificacions que proporciona una plataforma per a gestionar automàticament totes les notificacions i comunicacions que es generen en els organismes emissors, de manera que arriben a la seua destinació de la manera més eficient i econòmica possible.
  Permet que l'entrega d'aquestes notificacions/comunicacions puga realitzar-se per diverses vies, en funció de les condicions establides pel destinatari per a la seua relació amb l'Administració: mitjançant compareixença electrònica en la Direcció Electrònica Habilitada única(dehu.redsara.es), mitjançant compareixença electrònica en carpeta Ciutadana del Punt d'Acceso General, en suport paper i/o compareixença en la Direcció Electrònica Habilitada (DEH).

  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Estos contactes estaran habilitats per al seu ús per empleats públics.

  Nota:  Si no és el seu cas i està Un. treballant per a una Administració Pública, per favor, comunique al responsable corresponent d'aquesta administració que es pose en contacte amb nosaltres.

  1.- Totes les incidències relacionades amb la plataforma Notifica hauran de dirigir-se a través del Centre d'Ajuda i Integradors i Desarrolladores (CAID), en la pàgina:

  2.- No obstant açò, para tot el relacionat amb el Servici de Notificacions a través de  la Direcció Electrònica Habilitada (SNE/DEH), es pot accedir directament als servicis de suport d'esta solució en:

  Coordinació del servici:

  Suport tècnic a emissors:

  Contacte comercial:

  Suport tècnic a ciutadans:

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Tramitació electrònica , Infraestructura de comunicacions i missatgeria , Servicis horitzontals per a les AA.PP , Suport a la tramitació electrònica
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  PHP
  Sistema Operatiu:
  Qualsevol

  Descripció

  Notifica és una plataforma que, en col·laboració amb altres agents col·laboradors, facilita a les Administracions Públiques la posada a disposició als ciutadans de les notificacions i comunicacions que generen.

  Las vies de posada a disposició són:

  Notifica, construïda inicialment en resposta a les mesures de la CORA, va ser declarada servici compartit per la Comissió Estratègica TIC en la seua reunió del 15 de setembre de 2015.  I com a tal és de compliment obligat per als organismes emissors de l'Administració General de l'Estat.

  Notifica proporciona als organismes emissors de notificacions i comunicacions:

  • Complir la Llei 39/2015 quant a la pràctica de notificacions electròniques.
  • Una única interfície per a l'enviament de notificacions i comunicacions amb independència de la via de posada a disposició.
  • Control de terminis segons els paràmetres de l'enviament i expiració dels mateixos.
  • Informació sobre els canvis d'estat i el resultat de les entrega.

  Notícies

  23 April 2020

  Actuaciones per l'estat d'Alarma Desplegar acordeon

  COMUNICAT A ORGANISMES USUARIS DEL SERVICI COMPARTIT DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES NOTIFICA

  El 18 de març de 2020, seguint indicacions  de la Direcció general de Governança Pública (DGGP) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en aplicació del previst en la DONA 3ª del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (MAETD) va realitzar els ajustos necessaris en Notific@ perquè quedara en suspens el còmput automàtic de terminis de compareixença, la qual cosa va anar oportunament comunicat als Organismes Usuaris i publicat en nota informativa de 20 de març de 2020 en l'apartat de notícies del sistema Notifica en el Portal d'Administració Electrònica. 

  El 16 d'abril de 2020, en resposta a una nova consulta formulada per la SGAD a la DGGP, aquesta Direcció general, en l'exercici de les competències previstes en l'article 9.1.j) del Reial decret 307/2020, d'11 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, ha traslladat a la SGAD una sèrie de mesures en relació amb el sistema compartit de notificacions recolzades en l'informe de l'Advocacia de l'Estat (ref. APG/0013 EA/2020) que s'adjunta i que la DGGP va sol·licitar sobre les implicacions en el sistema compartit de notificacions de la DONA 3ª del Reial decret 463/2020

  A este efecte, i en aplicació d'aquestes mesures, s'informa que en relació amb el servici Notific@ i des de les 0:00 hores del pròxim divendres 24 d'abril de 2020:

  1º.   Con relación a les notificacions posades a la disposició dels interessats pels centres gestors en Notific@ abans del 24 d'abril en les quals no s'haja produït la compareixença d'aquells:

  Per a estes notificacions, i seguint el criteri de l'Advocacia de l'Estat, es mantindrà interromput el còmput automàtic de terminis en tant persistisca l'estat d'alarma i les seues successives pròrrogues, i és l'òrgan competent per a la tramitació del procediment al que competix determinar en cada cas concret si en aplicació de la DONA 3ª del Reial decret 463/2020, de 14 de març, estava o no suspès el citat termini de compareixença de deu dies, i els efectes jurídics que d'açò es deriven.

   

  2º.   Con relación a les notificacions posades a la disposició dels interessats en Notific@ des de les 0:00 hores del 24 d'abril de 2020: 

  En el cas de les notificacions remeses a Notifica pels organismes emissors des d'aquesta data, el sistema generarà la deguda certificació electrònica de no compareixença de l'interessat en el cas que esta no es produïra, complit el termini de posada a disposició comunicat per l'organisme emissor en cada enviament.

  Tal com explica el servici jurídic en el seu informe, es partix de la consideració que mentre subsistisca l'estat d'alarma Notifica solament ha de ser utilitzat pels òrgans tramitadors d'aquells procediments en els quals, d'acord amb la DONA 3ª del RD 463/2020, no s'aplique la suspensió de terminis, bé per estar exceptuats amb caràcter general, bé per haver-se alçat singularment per l'òrgan competent la suspensió. Respecte dels procediments suspesos d'acord amb esta norma, no hi hauria acte que notificar, per la qual cosa no seria necessari utilitzar el sistema de notificacions.     

  D'altra banda, si la notificació electrònica està posada a la disposició de l'interessat en la Direcció Electrònica Habilitada(DEH), la FNMT-RCM com a prestadora del servici, emetrà un comunicat als organismes emissors amb les actuacions dutes a terme en aplicació de la supressió dels terminis administratius. 

  Finalment s'advertix que, conforme a l'establit en la DONA 3ª del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'han suspès termes i interromput els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, mentre estiga vigent l'estat d'alarma, excepte les excepcions previstes en els apartats 3, 4, 5 i 6 de la referida disposició addicional, sent competència de l'òrgan responsable de la tramitació del procediment determinar que la notificació que posa a la disposició de l'interessat a través del sistema es troba exceptuada d'aquesta suspensió.

  A continuació podran descarregar el present comunicat firmat:

  report-Notificacions-organismes-emissors-v20200423-rev-DGGP.pdf(Obri en nova finestra)

   

  16 April 2020

  Aplicació de mesures de RD 463/2020 i RD 465/2020 en CIE AEAT Desplegar acordeon

  Aplicació de mesures de RD 463/2020 i RD 465/2020 en CIE AEAT:

  A l'efecte de l'emissió de les notificacions o comunicacions que puguen ser enviades al Centre d'Impressió i Ensobrat de l'Agència Tributària (CIE) en virtut del conveni subscrit a este efecte, es comunica que este servici seguix operatiu durant l'estat d'alarma, si ben Correus exigix la subscripció, prèvia a la distribució, d'una declaració responsable firmada sent a més d'aplicació les següents particularitats del procediment d'entrega:

  "El procediment comú d'entrega de les notificacions tindrà les següents modificacions:

  • El personal de Correus es personarà en el domicili del destinatari i una vegada que haja cridat al timbre, comunicarà que hi ha una notificació, indicant l'Administració Pública de la qual procedix, agafarà les dades del receptor de la mateixa (Nom, cognoms i DNI). Des del moment en què el destinatari afirma voler rebre la notificació, se li donarà per entregada.
  • En eixe moment, deixarà la notificació en el sòl o en el mostrador (depenent de les circumstàncies) i se separarà almenys dos metros de l'enviament perquè es puga arreplegar, en les condicions previstes en la legislació aplicable. Des del moment en què el destinatari accepte la recepció de la notificació, esta passa a estar en la seua possessió.
  • El personal de Correus consignarà en el document d'entrega tant si s'ha arreplegat l'enviament com si ho ha rebutjat; i s'especificaran les circumstàncies de l'intent de notificació, el resultat de la mateixa, el lloc i l'hora on s'ha produït".

  Podran descarregar el model de declaració responsable proporcionat per Correus, del que el propi Correus ha advertit que és possible modificar-ho en algun dels seus termes per a ajustar-ho a les necessitats concretes de cada cas, en:

  DOCUMENT-PER A-ADMISION-DE-NOTIFICACIONS.docx(Obri en nova finestra)

   

  25 March 2020

  Aplicació de mesures de RD 463/2020 en CIE AEAT (Obsolet) Desplegar acordeon

  Aplicació de mesures de RD 463/2020 en CIE AEAT:

  Des de l'AEAT ens comuniquen que: “amb l'objecte de facilitar el compliment de la no entrega de notificacions per Correus com a part de les mesures del RD 463/2020, des del dia 24/03 i fins a un altre avís, no es va a enviar cap notificació al CIE de l'Agència Tributària.

  Mentre dure esta situació, les unitats emissores podran seguir enviant a Notifica les seues notificacions amb eixida postal al CIE de l'AEAT. Estes notificacions quedaran en estat "enviada_cie", no obstant açò no es procedirà a la seua impressió, quedant retingudes en el CIE.

  Conforme al funcionament habitual, les notificacions estaran disponibles en Carpeta Ciudadana per a la compareixença electrònica.

  Una vegada finalitzada esta situació, es reprendran els treballs d'impressió i les notificacions eixiran a repartiment.

   Le recordem que per a estar al tant de tota la informació per als organismes emissors es poden subscriure a la llista de distribució emplenant el següent formulari:

   Formulari de subscripció a la llista de distribució: https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/unidades-emisoras-notifica

  20 March 2020

  Actuaciones per l'estat d'Alarma (Obsolet) Desplegar acordeon

  En aplicació a les instruccions rebudes per la Direcció general de Governança Pública, en relació a la supressió dels terminis Administratius, s'informa el següent:

  1.  Notifica seguirà prestant servici i permetent posar a la disposició dels ciutadans les notificacions electròniques, si ben el còmput dels terminis per a la seua compareixença queden suspesos en aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

  2.  Si la notificació electrònica està posada a disposició en Carpeta Ciudadana únicament:

  • El procés d'expiració de notificacions electròniques no s'executa des de les 00:00 del dia 18.03.
  • En les notificacions electròniques emeses anteriorment al dia 14.03 i amb data d'expiració posterior al dia 17.03, s'actualitzarà de facto, en finalitzar l'estat d'alarma, la data d'expiració en tants dies com la durada d'este estat i les successives pròrrogues que si escau s'autoritzen.

  Els ciutadans podran accedir a estes notificacions en Carpeta Ciudadana i comparéixer a les mateixes. Estos datats i certificacions s'enviaran per l'Adviser als organismes emissors.

  • En les notificacions emeses a partir del dia 17.03, la data d'expiració s'ampliarà de facto, en finalitzar l'estat d'alarma, en tants dies com corresponga per a la finalització d'este estat i les successives pròrrogues que si escau s'autoritzen, des de la seua posada a disposició.

  Els ciutadans podran accedir a estes notificacions en Carpeta Ciudadana i comparéixer a les mateixes. Estos datats i certificacions s'enviaran per l'Adviser als organismes emissors.

  • Aquelles notificacions que han expirat des d'entre les 00h del 15 de març i les 00h del 17 de març, hauran de ser revisades pel centre emissor per a actuar en conseqüència, atés que han sigut donades per expirades i així s'arreplega en les evidències electròniques generades.

  3.  Si la notificació electrònica està posada a disposició en DEH, la FNMT com a prestadora del servici emetrà un comunicat als organismes emissors amb les actuacions dutes a terme en aplicació de la supressió dels terminis administratius.

  4.  Les notificacions amb eixida postal se seguiran enviant als CIEs segons el funcionament habitual de Notifica, si bé s'haurà de tindre present el comunicat emès per Correus i que s'adjunta per a coneixement.


  Li recordem que per a estar al tant de tota la informació per als organismes emissors es poden subscriure a la llista de distribució emplenant el següent formulari:

  04 May 2018

  Augmenten els organismes emissors que usen Notifica a 2.999 Desplegar acordeon

  En el mes d'abril de 2018 s'han aconseguit els 2.999 organismes emissors de les Administracions Públiques que utilitzen Notifica per a la posada a la disposició de les seues notificacions i comunicacions als ciutadans.

  D'estos organismes emissors destaquen les Entitats Locals que suposen el 82% del total d'organismes. Es pot consultar el detall de tots els organismes emissors que utilitzen Notifica en Observatori d'Administració Electrònica (DATAOBSAE)(Obri en nova finestra) .

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAFP(Obri en nova finestra) .

  24 October 2017

  Pujada de la nova versió dels servicis web de Notific@ a Producció Desplegar acordeon

  El nou servici web 2.0 de Notific@ per a Organismos Emisores ha sigut desplegat a l'entorn de Producció, després de completar-se la integració a l'entorn de Preproducció del primer Organisme Emissor.

  Com a conseqüència, conforme al Pla de gestió del canvi de Notific@, s'anuncia que es deixarà de donar suport al servici web 1.0 per a Organismes Emissors:

  El 24 de juliol de 2018 per a l'entorn de Preproducció.
  El 24 d'octubre de 2018 per a l'entorn de Producció.

  Els Organismes Emissors que utilitzen els servicis web de Notific@ hauran de planificar els desenvolupaments necessaris per a l'adaptació de les seues integracions.

  31 July 2017

  Notific@ publica una nova versió dels seus servicis web Desplegar acordeon

  La Secretaria General d'Administració Digital, com a prestadora del servici compartit de gestió de notificacions, i segons l'anunciat en els diferents grups de treball, ha publicat una nova versió dels servicis web per a Organismes Emissors.

  Per a l'elaboració de les noves especificacions s'han tingut en compte els suggeriments aportats per les administracions usuàries de Notific@, tant a nivell estatal, com a autonòmic i local.

  Conjuntament, s'ha publicat el Pla de gestió de canvi que regula la continuïtat del servici i els terminis per a l'adaptació dels grups implicats als nous requisits i per a la compatibilitat de versions.

  Els Organismes Emissors que estiguen integrats amb Notific@ per mitjà de servicis web hauran de planificar la seua adaptació a esta nova especificació, tenint en compte els terminis previstos de finalització de compatibilitat de les versions anteriors, que mai serà inferior a un any des de la posada en producció de la nova versió.

  Quan els nous servicis web estiguen disponibles a l'entorn de preproducció es comunicarà a través dels mitjans habituals.

  07 June 2017

  Pròrroga Encomana DEH Desplegar acordeon

  La Secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado Martínez  i el Director General  de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Jaime Sánchez Revenga,  han acordat prorrogar l'Encàrrec de gestió del servici de la Direcció Electrònica Habilitada per un període de dos anys. Els efectes d'este acord tindran validesa a partir de el  26 de juny de 2017.  

  Els organismes interessats en l'emissió de notificacions per esta via de posada a disposició, poden consultar els termes de la mateixa en la informació del projecte Notific@, en  la direcció administración.gob.es/ctt/notifica.

  Per al procés d'adhesió a aquesta Encomana s'haurà de seguir utilitzant l'Annex IV, que forma part de la documentació de l'Encomana original en la qual igualment figuren les dades econòmiques corresponents a les diferents modalitats d'ús del servici.

  Es fa notar que per a l'ús de la DEH a través del servici compartit de gestió de notificacions –Notific@- és aplicable la modalitat més econòmica.  

  27 February 2017

  Notific@ en el CNIS 2017 Desplegar acordeon

  El servici compartit de gestió de notificacions, ha tingut una rellevant presència en el VII Congrés Nacional d'Innovació i Servicios Públicos.

  La Secretaria General de l'Administració Digital,  com a prestador del servici, va presentar en la Sala de Comunicacions, els resultats de l'activitat diària de la plataforma Notific@ en la qual se sustenta el servici.

  L'ús d'esta plataforma, originalment construïda per a donar servici a l'Administració General de l'Estat, és ara demanda també per l'Administració Autonòmica i Local, àmbits en els quals s'han valorat positivament que el seu ús permet el compliment immediat de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, així com les diverses opcions d'integració i ús, que van des de la més ràpida i modesta que s'obté mitjançant l'accés manual a l'Aplicació web, fins a la més automatitzada  que permet la integració mitjançant servicis web, especialment dissenyada per a afavorir l'enviament d'importants volums de comunicacions o notificacions.    

  En les dades estadístiques que es van presentar s'observa l'efecte de l'entrada en vigor de les noves lleis a l'octubre del passat any i el seu increment substancial en els primers mesos de 2017. Els resultats relatius als enviaments es quantifiquen amb  319 organismes emissors, prop de 90.000 enviaments de totes les Administracions Públiques. La principal via de posada a la disposició d'estos enviaments, ha sigut l'electrònica (Carpeta ciutadana i Direcció Electrònica Habilitada) en un 75% i en restant 25% en suport paper.

  Els Organismes Emissors més destacats són, en l'àmbit de l'AGE, la Secretaria General de l'Administració de Justícia, amb més de 45.000 enviaments.

  En l'àmbit de les Comunitats Autònomes destaca la Regió de Múrcia, amb una integració primerenca, incremental i reeixida amb prop de 18.000 enviaments i en l'àmbit local, les Diputació Provincial d'Osca, integrada per al seu propi entorn i  la Diputació Provincial d'Albacete, que ho ha actuat com a element coordinador i impulsor de Notific@ per a un gran nombre d'ajuntaments en la província.

  També Notific@ va estar en l'espai demo,  amb una prova que permetia als interessats adoptar diferents rols, tant el d'Organisme Emissor per a utilitzar Notific@, com els de persona física, o persona jurídica i poder arreplegar els seus enviaments en la Carpeta Ciudadana i en la Direcció Electrònica Habilitada ja que tots dos servicis van compartir i van col·laborar en l'execució d'aquesta prova.   

   

   

   

   

  27 February 2017

  Notific@ servicis per al destinatari Desplegar acordeon

  La Secretaria General de l'Administració Digital, com a prestadora del servici compartit de gestió de notificacions,  es fa ressò de la petició cursada des del sector privat i anuncia una nova línia de treballs, dirigida a millorar els servicis de la plataforma Notific@ als grans destinataris de comunicacions i notificacions de les administracions públiques.    

  Són vàries les activitats en cartera, la més prioritària, de moment,  és la que permetria a les grans organitzacions usar servicis web específics de Notific@ per a rebre els seus enviaments de forma automatitzada.

  En una altra línia s'engloben els servicis que afavoririen la localització de notificacions d'un mateix destinatari en les seus electròniques de les diferents AAPP que col·laboren en el servici, així com aquells altres que permetrien la posada a la disposició del destinatari de notificacions amb annexos voluminosos d'aquesta informació per mitjans  electrònics.    

  13 February 2017

  La Direcció Electrònica Habilitada (DEH) flexibilitza el procés de notificació per mitjans electrònics. Desplegar acordeon

  Des del passat 4 de febrer, el servici de notificacions electròniques  de la Direcció Electrònica Habilitada , integrat en l'actualitat en la plataforma Notific@, ha introduït certes  novetats que flexibilitzen la gestió de les notificacions:

           

            Notificación a interessats obligats i no obligats: Les Administracions podran remetre notificacions a interessats obligats per la Llei 39/2015 i, com a novetat, a aquells interessats no obligats que hagen manifestat directament el seu interés a ser notificats per via electrònica a la pròpia Administració, sense necessitat que conste esta voluntat en la DEH. En cas de no disposar d'una DEH, se'ls crearà d'ofici de forma automàtica. Estos processos no repercutiran que l'interessat perda la possibilitat de gestionar l'alta/baixa de la seua subscripció voluntària a la DEH, si no constaren altres obligacions.

   

            Fecha d'expiració de la notificació: Per defecte, una notificació s'entendrà rebutjada quan hagen transcorregut deu dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que s'accedisca al seu contingut. Ara és possible també especificar una data de caducitat per a la notificació que s'acomode a la normativa de cada Administració.

   

            Formato de les notificacions: Les notificacions podran ser remeses, a part d'en format PDF, com a fitxers de tipus ZIP.

  02 December 2016

  Notific@ després de dos mesos de vigència de la Llei 39/2015 Desplegar acordeon

  Hui es complixen dos mesos des que entrara en vigor la llei que regula el Procediment Administratiu Comú per a les Administracions Públiques i on s'establixen importants modificacions  per a les notificacions administratives.

  Este fet ha impulsat la posada en producció del servici compartit de  gestió de notificacions - Notific@-, que ja compta amb més de 100 organismes emissors, tant de l'Administració General de l'Estat, com de l'Administració Autonòmica i Local. Altres 50 organismes estan executant ja les proves d'integració per a la seua pròxima passada a producció.  

  Amb a prop 10.000 enviaments entregats en este període, les xifres de resultats i els beneficis obtinguts són encoratjadores  per a les expectatives de les Administracions Públiques, fet que es demostra per l'alt interés despertat fora de l'Administració General de l'Estat, àmbit en el qual el servici compartit de gestió de notificacions és obligatori.

  Notific@ està sent aprofitat de forma molt rendible per organismes tals com la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques o l'antiga Direcció general de Coordinació de l'Administració  Perifèrica  de l'Estat, les dos de l'antic Ministeri d'Hisenda i Administracions  Públiques.  En l'àmbit autonòmic, destaca la Regió de Múrcia que, igual que la Diputació Provincial d'Osca ho fa en l'àmbit de l'Administració Local, han demostrat una gran flexibilitat i capacitat organitzativa per a adaptar-se al nou marc jurídic mitjançant la seua adhesió a l'ús de Notific@.

  24 November 2016

  Notific@ àmplia els "Envíos Masivos" a totes les vies de posada a disposició. Desplegar acordeon

  La funcionalitat que permetia realitzar Enviaments Massius a Notific@ per a la seua entrega al destinatari per Carpeta Ciutadana i en cas necessari per via postal,  ha sigut millorada a fi de facilitar el seu ús per a totes les vies de posada a disposició.

  A partir del pròxim dilluns dia 28 de novembre,  es podran realitzar també enviaments massius que oferixen la posada a la disposició dels enviaments a través d'una diversa combinatòria de vies. Les noves alternatives són les següents:

  • Enviament massiu a Carpeta Ciutadana (les opcions de Carpeta Ciutadana, estan també disponibles per a la Seu Electrònica de l'Organisme emissor,  si estiguera activa).
  • Enviament massiu en el qual els destinataris són “Obligats”. S'oferirà  en Carpeta Ciutadana i una vegada esgotat el “retard”, es posarà a disposició a través de la Direcció Electrònica Habilitada
  • Enviament massiu en el qual els destinataris són “Voluntaris”. En este cas, es posarà a disposició per Carpeta Ciutadana, seguit de la Direcció Electrònica Habilitada i si no hi ha altre remei, es distribuirà per via postal. 
  26 May 2016

  Avanços en el marc jurídic per a la integració amb Notific@. Desplegar acordeon

  Es firma el primer conveni per a la integració amb Notific@ i les seues Agentes Colaboradores.

  El passat 17 de maig de 2016 s'ha firmat el conveni de col·laboració entre la Direcció de Tecnologies de la Informació de les Comunicacions, la Secretaria d'Estat d'Hisenda i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a la producció de notificacions i comunicacions postals del Tribunal Econòmic  Administratiu Central (TEAC) i la Direcció general d'Ordenació del Joc,  a través del Centre d'Impressió i Ensobrat (CIE), de l'Agència Tributària mitjançant la plataforma electrònica Notific@ que dona suport al servici compartit de gestió de notificacions que s'inclou en el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat. 

  10 March 2016

  Notific@ en el CNIS 2016 Desplegar acordeon

  La Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), va presentar en l'espai demo del Congrés Nacional d'Innovació i Servicis Públics (CNIS 2016), la solució Notific@, que és la plataforma tecnològica que dona suport  a la Gestió de Notificacions, que va ser declarat Servici Compartit per la Comissió d'Estratègia de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a la fi de 2015.

  A més d'un altre tipus de productes divulgatius de caràcter general sobre el projecte, l'espai demo Notific@ es va centrar a mostrar la plena interoperabilitat de la plataforma Notific@, tant amb la Carpeta Ciutadana com amb el Servici de Notificacions Electròniques-Direcció Electrònica Habilitada (DEH) la gestió de la qual té encomanada la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

  Les proves demostratives, de la integració Notific@ - DEH va ser molt il·lustrativa, doncs es va aprofitar que la FNMT també tenia un espai demo en el CNIS, la qual cosa va permetre recrear un escenari de treball en el qual s'emetien notificacions des d'un punt situat en l'espai demo del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i es rebien en la bústia DEH d'un destinatari que es consultava des d'un altre punt situat en l'espai demo de la FNMT.

  Les possibilitats que aporta Notific@, tant en l'estalvi d'esforços i gastos com en la millora del servici a ciutadans i empreses va despertar un manifest interés per als organismes emissors de notificacions i comunicacions, en particular de l'administració autonòmica i local, que volen sumar-se a l'ús de la plataforma Notific@.

  15 December 2014

  Comença l'explotació de Notific@ Desplegar acordeon

  Amb l'enviament de prop de 20.000 notificacions del Fons Español de Garantia Agrària (FEGA), ha començat la fase d'explotació de sistema de centralització de notificacions administratives en paper Notific@.

  Es preveu la ràpida entrada en operació d'altres organismes, que estan pendents de firmar l'adhesió a l'acord marc que regula administrativament els servicis que oferix Notific@. Estos servicis són de moment els de impressió, ensobrat i entrega centralitzada de notificacions i comunicacions administratives en paper.

   

  15 December 2014

  Formalitzat el contracte centralitzat de servicis postals Desplegar acordeon

   

  El pròxim 1 de gener entra en vigor el contracte 07/14 de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació per a la prestació centralitzada de servicis postals. El contracte, adjudicat a Correus, simplifica la integració d'organismes en el sistema Notific@ al no ser necessari que disposen de contractes individuals amb el prestador del servici de repartiment.

  Subscripcions

   

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable

Solucions RelacionadesSolucions Relacionades