accesskey_mod_content

Convenios en materia de Administración electrónica

Relaciónanse en orde cronolóxica, unha selección de convenios promovidos desde a Secretaría de Estado de Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) e de publicación, salvo excepcións, na Sección III do BOE.
As materias referir# a a administración electrónica son as seguintes:

Convenios –con Comunidades Autónomas (CCAA)– para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE)

Móstranse a seguir información actual e histórica acerca de Convenios PMSBAE con Comunidades Autónomas:

ILLES BALEARS. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

17 outubro 2018

Resolución do 1 de outubro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma das Illes Balears, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
Boe: núm. 252, de 17/10/2018 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CIDADE AUTÓNOMA DE CEUTA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

13 decembro 2017

Resolución do 29 de novembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Cidade de Ceuta, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE). BOE: núm. 302, de 13/12/2017 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

23 novembro 2017

Resolución do 6 de novembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Comunidade de Madrid, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 285, de 23/11/2017 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

PAÍS VASCO. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

24 abril 2017

Resolución do 3 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Comunidade Autónoma do País Vasco, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE).
BOE: núm. 97, de 24/04/2017 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

08 setembro 2016

Con data 14 de xullo de 2016, subscribiuse o Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

Publícase este Convenio en BOE: Resolución do 30 de agosto de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Canarias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. Boletín Oficial do Estado (BOE): núm. 217, de 08/09/2016 (Sección III)

Publicado así mesmo en Boletín Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 182, de 20/09/2016 (III Outras Resolucións)(Abre en nova xanela) Resolución do 12 de setembro de 2016, pola que se ordena a publicación do Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

30 xuño 2016

Resolución do 14 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunitat Valenciana para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm.157, de 30/06/2016 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

A Rioxa. Convenio. Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

24 xuño 2016

Resolución do 14 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rioxa para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm.152 de 24/06/2016 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

15 xuño 2016

Resolución do 24 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade de Castela e León, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 144, de 15/06/2016 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

ANDALUCÍA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

10 xuño 2016

Resolución do 13 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Andalucía para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE núm. 140, de 10/06/2016 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

10 decembro 2015

Resolución do 23 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia (CARM) para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE). BOE: núm. 295, de 10/12/2015 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

NAVARRA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

30 outubro 2015

Resolución do 4 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Administración da Comunidade Foral de Navarra para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, BOE: núm. 260, de 30/10/2015 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Convenio: Prestación mutua de solucións de administración electrónica

20 agosto 2015

Resolución do 8 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Aragón para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 199, de 20/08/2015 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

09 xullo 2015

Resolución do 1 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Consorci Administració Oberta de Catalunya para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 163, de 09/07/2015 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

23 marzo 2015

Resolución do 16 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Goberno de Cantabria para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: Núm. 70 de 23/03/2015 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

29 setembro 2014

Resolución do 8 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.  BOE: núm. 236, de 29/09/2014 (Sección III)
ANEXO: Especificacións Técnicas das Solucións Básicas de Administración Electrónica (Actualizado a data 16-3-2016)

 • NOTA: queda sen efecto o convenio anterior: Resolución do 26 de maio de 2011, (BOE: 08/06/2011) que publicou o Acordo de revisión do Convenio de prestación mutua de servizos de A.E. en  BOE: 30/7/2008(Abre en nova xanela) )

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

11 setembro 2014

Resolución do 31 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha (Consellería de Fomento) para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 221 de 11/09/2014 (Sección III) e tamén publicado en DOCM: DOCM: 08/08/2014(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Este convenio substitúe ao subscrito no 14 de febreiro de 2008 chamado Convenio de Prestación Mutua de Servizos de Administración Electrónica. 

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

ESTREMADURA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

30 abril 2014

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Resolución do 23 de abril de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Estremadura para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 105 de 30/04/2014 (Sección III) e tamén publicado en DOE: DOE: 30/04/2014(Abre en nova xanela)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

GALICIA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

09 decembro 2013

Resolución do 26 de novembro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.  BOE: núm. 294, de 09/12/2013 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Convenios –con outros organismos públicos: CRUE (universidades)– para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE)

AGE (MINHAP) - CRUE Universidades Españolas. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

31 agosto 2016

Convenio marco de colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e CRUE Universidades Españolas para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. (páx.1-15)

Este Convenio asínase o 31/08/2016 polo Secretario de Estado de Administracións Públicas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas: D. Antonio Germán Beteta Barreda e por a  Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE): D. Segundo Píriz Durán.

NOTA: Inclúese tamén o Anexo I: (30 páx.)
Especificacións técnicas das solucións básicas de administración electrónica:

 1. Servizo de Conexión á Rede SARA,
 2. Sistemas de identificación e firma electrónica avanzada: @firma, Cl@ve
 3. Comunicacións entre administracións por medios electrónicos:III.a) Intermediación de datos entre Administracións Públicas.III.b) Sistema de Interconexión de Rexistros
 4. Práctica da notificación por medios electrónicos: Enderezo electrónico habilitado e catálogo de procedementos do servizo de notificacións electrónicas.
 5. Para efectos de representación: Rexistro Electrónico de Apoderamentos.
 6. Sistemas de xestión documental e arquivo.
 7. Catálogo de Procedementos e Servizos: Sistema de Información Administrativa (SIA)

Inclúese tamén o Anexo II: (1 páx.) Acordo de adhesión

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Convenios –con Comunidades Autónomas (CCAA)– para a adhesión á plataforma GEISER/ORVE

CANARIAS. Adhesión á plataforma electrónica GEISER/ORVE

09 maio 2018

Resolución do 16 de abril de 2018, pola que se dispón a publicación do Acordo polo que se autoriza ao Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Igualdade á subscrición do formulario de adhesión á plataforma electrónica “GEISER/ORVE” titularidade da Secretaría de Estado de Función Pública do Ministerio de Facenda e Función Pública. (Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 89, de 09/05/2018).

No ámbito da Comunidade Autónoma de Canarias, é a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias a responsable de facilitar o uso de GEISER-ORVE ás Entidades locais e ao sector público empresarial do seu ámbito territorial, así como ás súas institucións de autogoberno e outras institucións estatutarias que estean interesadas e, cuxo listado se manterá actualizado en: Web do Goberno de Canarias(Abre en nova xanela) , na páxina: GEISER/ORVE: Protocolo de Adhesión(Abre en nova xanela)

Histórico de Convenios: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR:

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Cloud Computing
 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

24 abril 2017

Resolución do 3 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio coa Comunidade Autónoma de Cantabria, para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 97, de 24/04/2017 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Cloud Computing
 • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

08 xullo 2016

Resolución do 26 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Aragón para a subministración da aplicación «Oficina de Rexistro Virtual» (ORVE) como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común (REC) e ao Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). BOE: núm. 164, de 08/07/2016 (Sección III)

 • NOTA: Este é un convenio entre AGE, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e a Administración da Comunidade Autónoma de Aragón, Departamento de Innovación, Investigación e Universidade. ORVE é xestionada polo MINHAP, a través da DTIC, órgano directivo dependente do SEAP.

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

ESTREMADURA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

08 xullo 2016

Resolución do 23 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Estremadura para a utilización da "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 164, de 08/07/2016

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

04 maio 2016

Resolución do 5 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma do Principado de Asturias para a utilización da aplicación informática "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 108, de 04/05/2016

 • NOTA: o convenio recóllese en:  Resolución do 5 de marzo de 2015, (BOE: 16/03/2015)(Abre en nova xanela) da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a utilización da aplicación informática "Oficina de Rexistro Virtual" [...] que extingue á súa vez o convenio de Resolución do 28 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas (BOE de 11/08/2014)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

22 abril 2016

Resolución do 5 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Administración Pública da Generalitat Valenciana para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual", como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 97, de 22/04/2016

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

08 abril 2016

Resolución do 17 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 85, de 08/04/2016 (Sección III) e BORM: núm. 80, de 08/04/2016(Abre en nova xanela)  

 • NOTA: 1. A aplicación ORVE e as conexións ao REC e ao SIR serán prestadas a través da Rede SARA, xestionada pola DTIC, que adoptará as medidas de seguridade que garantan a confidencialidade do tránsito da información intercambiada. 2. A aplicación ofrecerase en modelo «cloud computing»[...]

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

12 febreiro 2016

Resolución do 29 de xaneiro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade de Madrid para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 37, de 12/02/2016

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

29 decembro 2015

Resolución do 11 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha para a utilización da "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 311, de 29/12/2015

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

A Rioxa. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

28 decembro 2015

Resolución do 19 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rioxa para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual", como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 310, de 28/12/2015.

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

CASTELA E LEÓN. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

04 decembro 2015

Resolución do 30 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Administración da Comunidade de Castela e León para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros. BOE: núm. 290, de 04/12/2015

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

Convenios –con outros organismos públicos – para a utilización da plataforma GEISER/ORVE

Trátase dunha selección de convenios publicados no BOE.

 • GEISER (Xestión Integrada de Servizos de Rexistro) é unha solución integral de rexistro que funciona en modo nube para prestar o servizo para calquera organismo público, que cobre tanto a xestión das súas oficinas de rexistro de entrada/saída como a recepción e envío de rexistros nas unidades tramitadoras destinatarias da documentación. 
  O servizo de rexistro GEISER é a peza principal do Servizo Compartido de Xestión de Rexistro. A aplicación permite a dixitalización da documentación presentada polo cidadán nas oficinas, e ao contar con certificación SICRES 3.0 posibilita o intercambio de rexistros en formato electrónico con outros organismos conectados á plataforma SIR.

Ver información en CTT :

SGAD e Universidade Politécnica de Madrid. Convenio: GEISER

24 febreiro 2018

Resolución do 13 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Universidade Politécnica de Madrid, para a utilización da "Xestión Integrada de Servizos de Rexistro", como aplicación integral de rexistro. BOE: núm. 49, de 24/02/2018 (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

SGAD e SEPI. Convenio: GEISER

21 febreiro 2018

Resolución do 8 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) e a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), para a utilización da "Xestión Integrada de Servizos de Rexistro" como aplicación integral de rexistro. BOE: núm. 46, de 21/02/2018 (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

SGAD e CSIC. Convenio: GEISER

16 febreiro 2018

Resolución do 8 de febreiro de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), para a utilización da "Xestión Integrada de Servizos de Rexistro" como aplicación integral de rexistro. BOE: núm. 42, de 16/02/2018, (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Outros convenios –coa Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)– en materia de ciberseguridade

Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) e Centro Criptolóxico Nacional (CCN)

01 xaneiro 2019

Resolución do 27 de decembro de 2018, da Subsecretaría (do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade), pola que se publica o Convenio en materia de ciberseguridade entre o Ministerio de Política Territorial e Función Pública e o Centro Nacional de Intelixencia.
BOE: núm. 1, de 01/01/ 2019 (Sección III)

 • NOTA: Constituirase un Centro de Operacións de Ciberseguridade para o Ministerio de Política Territorial e Función Pública (MPTFP), que operará como unha extensión do futuro Centro de Operacións de Ciberseguridade da Administración Xeral do Estado (futuro SOC da AGE(Abre en nova xanela) )

 • Seguridade

Outros convenios –coa Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)– Uso da plataforma electrónica Notific@

SGAD, AEAT. Convenio: Uso da plataforma electrónica Notific@

28 decembro 2019

Resolución do 26 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Axencia Estatal de Administración Tributaria, para a prestación do servizo compartido xestión de notificacións e comunicacións a través do Centro de Impresión e Ensobrado da Axencia Tributaria mediante a plataforma electrónica Notific@. BOE: núm. 312, de 28/12/2019 (Sección III)

 • NOTA: Poderán adherirse todos os órganos da da Administración Xeral do Estado e os organismos públicos vinculados ou dependentes da mesma a que refírese o artigo 84.1.a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, sempre que exista aceptación previa por parte da Axencia Tributaria en atención á dispoñibilidade de recursos do seu Centro de Impresión e Ensobrado e por parte da SGAD en función da capacidade de uso da plataforma Notifica.

 • Neste contexto, publicouse na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria o procedemento para a solicitude de adhesión a este convenio.(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

SGAD, IGAE e AEAT. Convenio: Uso da plataforma electrónica Notific@

02 abril 2018

Resolución do 22 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital, a Intervención Xeral da Administración do Estado e a Axencia Estatal de Administración Tributaria, para a produción de notificacións e comunicacións postais a través do centro de impresión e ensobrado da Axencia Tributaria mediante a plataforma electrónica Notific@. BOE: núm. 80, de 02/04/2018 (Sección III)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Outros convenios –coa Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)– para a utilización mutua de aplicacións, software, datos

Selección de Convenios: 

 

INE e SGAD. Convenio: acceso basee padroal do INE

08 marzo 2018

Resolución do 28 de febreiro de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e o Instituto Nacional de Estatística (INE), sobre o acceso á Base padroal do INE. BOE: núm 59, de 8/03/2018 (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

COMUNIDADE DE MADRID e SGAD. Convenio: Utilización do software para xestión e seguimento de plans estratéxicos da Comunidade de Madrid

22 febreiro 2018

Resolución do 8 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio coa Axencia para a Administración Dixital da Comunidade de Madrid, para a utilización do software para xestión e seguimento de plans estratéxicos da Comunidade de Madrid.
BOE: núm. 47, de 22/02/2018 (Sección III)

Publicado o Convenio por Resolución Resolución do 3 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, BOE: núm. 97 de 24/04/2017(Abre en nova xanela)

 • NOTA: O artigo 157.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro(Abre en nova xanela) , de Réxime Xurídico do Sector Público sinala a obriga das Administracións no uso de solucións dispoñibles para a súa reutilización.

 • O obxecto do presente convenio é a cesión do dereito de uso á Secretaría de Estado de Función Pública do Software para Xestión e Seguimento de Plans Estratéxicos da Comunidade de Madrid, propiedade da Axencia para a Administración Dixital da Comunidade de Madrid.

 • Este software será utilizado polo persoal técnico da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), e polas empresas que realicen desenvolvementos para a Secretaría Xeral de Administración Dixital, nas mesmas condicións que o resto dos seus usuarios, con acceso ás versións do software, ás guías de usuario e outra documentación asociada.
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Leis 39 e 40

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA e DTIC. Convenio: Utilización da aplicación de cita previa

09 xuño 2016

Resolución do 3 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Foral de Navarra, para a utilización da aplicación de cita previa. BOE: núm. 139, de 09/06/2016 (Sección III)

 • NOTA: O pasado día 19 de abril de 2016, asinouse un convenio de colaboración entre a Administración Xeral do Estado (Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións: DTIC) e a Comunidade Foral de Navarra para a utilización da aplicación de cita previa, para os trámites correspondentes ás competencias da Comunidade Foral de Navarra na xestión de políticas activas de emprego. Dita aplicación foi desenvolvida e é mantida pola DTIC.

 • Ver en CTT: Cita previa para atención ao cidadán(Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Convenios –con Comunidades Autónomas (CCAA)– para a implantación dunha rede de Oficinas Integradas de Atención aos Cidadán

Ver información en CTT: Teléfono 060(Abre en nova xanela)

ANDALUCÍA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Andalucía para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Andalucía. BOE: núm.57, de 08/03/2017

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

CASTELA E LEÓN. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade de Castela e León para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Castela e León. BOE: núm. 57, de 08/03/2017

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Foral de Navarra para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial da Comunidade Foral de Navarra. BOE: núm. 57, de 08/03/2017

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma do Principado de Asturias para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial do Principado de Asturias. BOE: núm.57, de 08/03/2017

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

GALICIA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

04 agosto 2015

Resolución do 16 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia. BOE: Núm. 185, de 04/08/ 2015

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

29 xuño 2015

Resolución do 16 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Comunitat Valenciana para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial da Comunitat Valenciana. BOE: núm. 154 de 29/06/2015

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

23 abril 2015

Resolución do 9 de abril de 2015, do SEAP, Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio marco coa Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha para a implantación dun modelo integrado de atención ao cidadán no ámbito territorial de Castela-A Mancha. BOE: núm. 97, de 23/04/2015

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

ARAGÓN. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

23 decembro 2014

Resolución do 9 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Aragón para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán. BOE: núm. 309, de 23/12/2014

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

CATALUÑA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

23 decembro 2014

Resolución do 2 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Xeneralidade de Cataluña para a implantación dun modelo integrado de atención ao cidadán. BOE: núm. 309, de 23/12/2014

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

CANARIAS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

05 decembro 2014

Resolución do 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Canarias para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán: BOE: núm. 294, de 05/12/2014

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

COMUNIDADE DE MADRID. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

01 decembro 2014

Resolución do 13 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade de Madrid para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán. BOE: 01/12/2014 

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

ILLES BALEARS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

01 decembro 2014

Resolución do 13 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma das Illes Balears para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán. BOE: 01/12/2014

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

ESTREMADURA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

17 novembro 2014

Resolución do 3 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Estremadura, para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención personalizada ao cidadán.
BOE: Núm. 278 de 17/11/2014

 • NOTA: o Convenio subscrito o 21 de maio de 2007, do que este Acordo de Prórroga trae causa, publicouse en BOE BOE con data do: 14/06/2007(Abre en nova xanela) , calquera referencia contida no este Convenio á Dirección Xeral de de Modernización Administrativa, entenderase realizada á Dirección Xeral de Organización Administrativa e Procedementos.

 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán

A Rioxa. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

10 novembro 2014

 Resolución do 28 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Comunidade Autónoma da Rioxa para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán. BOE: núm. 272, de 10/11/2014

 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

14 outubro 2013

Resolución do 2 de outubro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia para a implantación progresiva dunha Rede de espazos comúns de Atención ao Cidadán. BOE: núm. 246, 14/10/2013

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

CANTABRIA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

30 decembro 2009

Resolución do 23 de decembro de 2009, da Secretaría de Estado para a Función Pública, Ministerio da Presidencia, pola que se publica o Acordo de PRÓRROGA Ao CONVENIO MARCO, ( Enlace ao Convenio Marco publicado en publicado en BOE de 07/08/2006 (Abre en nova xanela) ) entre a Administración Xeral do Estado e a COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA, para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán. BOE: 30/12/2009

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa