accesskey_mod_content

Aprovat el nom, logotip i segell de qualitat de la Passarel·la Digital Única

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 setembre 2019

Your Europe

El passat 24 de setembre es va celebrar a Brussel·les la segona reunió del Grup de Coordinació de la Passarel·la on es va discutir la creació del seu pla de promoció i es va presentar el seu logotip com a segell de qualitat, d'acord al capítol V del Reglament (UE) 2018/1724.

La Comissió Europea ha començat a dissenyar un pla conjunt de promoció del nom, logotip i segell de qualitat de la Passarel·la, del que participaran totes les autoritats nacionals involucrades. La promoció de la Passarel·la es va iniciar amb la publicació d'un vídeo divulgatiu en Youtube:

Construint junts la Passarel·la Digital Única(Obri en nova finestra)                   Construint junts la Passarel·la Digital Única

El juny passat i d'acord a l'article 22 de el REGLAMENT (UE) 2018/1724 (Obri en nova finestra)  del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2 d'octubre de 2018 relatiu a la creació d'una Passarel·la Digital Única d'accés a informació, procediments i servicis d'assistència i resolució de problemes i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.o 1024/2012, la Comissió Europea va aprovar el logotip de la Passarel·la Digital Única i el nom de “El teu Europa”, nom del portal que ja era conegut per molts ciutadans europeus. El logotip serà utilitzat a més com a segell de qualitat per a les pàgines dels Estats membres que formen part d'aquesta Passarel·la. El segell de qualitat tindrà associat un enllaç des del qual es podrà accedir als requisits de qualitat que complixen les pàgines que porten aquest segell.

El Reglament atorga molta importància a la qualitat de les pàgines connectades a la Passarel·la, dedicant tot el seu capítol III als requisits de qualitat. El seu propòsit és facilitar l'ús de la Passarel·la a tots els ciutadans europeus, independentment de la seua condició, per a eliminar barreres i potenciar el Mercat Interior Europeu.

  • Interoperabilitat
  • Servicis electrònics