accesskey_mod_content

Qualitat dels Servicis Electrònics i Satisfacció dels Usuaris

Logo de Tecnimap 2010

De forma global, el Govern ha assumit el compromís de millorar i modernitzar l'Administració, amb la finalitat de posar-la a l'altura de les necessitats dels ciutadans. En línia amb este compromís, les diferents Administracions públiques han abordat la implantació de mesures per a incrementar la qualitat dels servicis públics

Línia 1: Servicis per als usuaris

Dijous, 8 d'abril - Sessió 11 - 16:00 - 18:00 - Sala A

Un dels objectius de l'Administració moderna és crear valor per als ciutadans establint llits d'informació i atenció més àgils. Des d'esta perspectiva s'obri un nou canal basat en les tecnologies de la informació i de les comunicacions amb un potencial molt ampli, per a adaptar-se a les necessitats dels ciutadans i per a ser més eficients en la relació directa entre estos i els poders públics.

Amb l'Administració electrònica es crea una nova forma de comunicació que facilita eixa relació, eliminant aquells aspectes valorats més negativament en les enquestes sobre la satisfacció dels ciutadans amb els servicis prestats per les Administracions Públiques com són l'horari d'atenció al públic, temps d'espera, accés a les instal·lacions o aspectes relacionats amb les dependències administratives.

De forma global, el Govern ha assumit el compromís de millorar i modernitzar l'Administració, amb la finalitat de posar-la a l'altura de les necessitats dels ciutadans. En línia amb este compromís, les diferents Administracions públiques han abordat la implantació de mesures per a incrementar la qualitat dels servicis públics. Veure més

Moderadora:

Dª Cristina Gredilla Cardero. Directora General d'Atenció al Ciutadà i Qualitat dels Servicis, Conselleria d'Administració Autonòmica, Junta de Castella i Lleó

Ponents:

  • D. José Luís Menéndez Rodríguez. Director General de Modernització i Administració electrònica, Govern de Navarra
  • D. Amador Sánchez Sánchez. Director General de Qualitat dels Servicis i Atenció al Ciutadà, Comunitat de Madrid
  • Dª Eloísa del Pi Matute. Directora de Divisió de l'Observatori de Qualitat, Agència Espanyola d'Avaluació de les Polítiques Públiques
  • Dª Beatriz Rodríguez Prieto. Directora d'Àrea d'Organització i Recursos Humans, Ajuntament de Gijón
  • D. José Aurelio García Martín. Inspector dels Servicis, Coordinador Pla compliment Llei 11/2007, Ministeri d'Economia i Hisenda


Resum de la sessió(Obri en nova finestra)