accesskey_mod_content

Calidade dos Servizos Electrónicos e Satisfacción dos Usuarios

Logo de Tecnimap 2010

De forma global, o Goberno asumiu o compromiso de mellorar e modernizar a Administración, co fin de pola á altura das necesidades dos cidadáns. En liña con este compromiso, as distintas Administracións públicas abordaron a implantación de medidas para incrementar a calidade dos servizos públicos

Liña 1: Servizos para os usuarios

Xoves, 8 de abril - Sesión 11 - 16:00 - 18:00 - Sala A

Un dos obxectivos da Administración moderna é crear valor para os cidadáns establecendo canles de información e atención máis áxiles. Desde esta perspectiva ábrese unha nova canle baseada nas tecnoloxías da información e das comunicacións cun potencial moi amplo, para adaptarse ás necesidades dos cidadáns e para ser máis eficientes na relación directa entre estes e os poderes públicos.

Coa Administración electrónica créase unha nova forma de comunicación que facilita esa relación, eliminando aqueles aspectos valorados máis negativamente nas enquisas sobre a satisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polas Administracións Públicas como son o horario de atención ao público, tempos de espera, acceso ás instalacións ou aspectos relacionados coas dependencias administrativas.

De forma global, o Goberno asumiu o compromiso de mellorar e modernizar a Administración, co fin de pola á altura das necesidades dos cidadáns. En liña con este compromiso, as distintas Administracións públicas abordaron a implantación de medidas para incrementar a calidade dos servizos públicos. Ver máis

Moderadora:

Dª Cristina Gredilla Cardero. Directora Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade dos Servizos, Consellería de Administración Autonómica, Xunta de Castela e León

Relatores:

  • D. José Luís Menéndez Rodríguez. Director Xeral de Modernización e Administración electrónica, Goberno de Navarra
  • D. Amador Sánchez Sánchez. Director Xeral de Calidade dos Servizos e Atención ao Cidadán, Comunidade de Madrid
  • Dª Eloísa do Piñeiro Matute. Directora de División do Observatorio de Calidade, Axencia Española de Avaliación das Políticas Públicas
  • Dª Beatriz Rodríguez Prieto. Directora de Área de Organización e Recursos Humanos, Concello de Xixón
  • D. José Aurelio García Martín. Inspector dos Servizos, Coordinador Plan cumprimento Lei 11/2007, Ministerio de Economía e Facenda


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)