accesskey_mod_content

Qualitat dels Serveis Electrònics i Satisfacció dels Usuaris

Logo de Tecnimap 2010

De forma global, el Govern ha assumit el compromís de millorar i modernitzar l'Administració, amb la finalitat de posar-la a l'altura de les necessitats dels ciutadans. En línia amb aquest compromís, les diferents Administracions públiques han abordat la implantació de mesures per incrementar la qualitat dels serveis públics

Línia 1: Serveis per als usuaris

Dijous, 8 d'abril - Sessió 11 - 16:00 - 18:00 - Sala A

Un dels objectius de l'Administració moderna és crear valor per als ciutadans establint lleres d'informació i atenció més àgils. Des d'aquesta perspectiva s'obre un nou canal basat a les tecnologies de la informació i de les comunicacions amb un potencial molt ampli, per adaptar-se a les necessitats dels ciutadans i per ser més eficients en la relació directa entre aquests i els poders públics.

Amb l'Administració electrònica es crea una nova forma de comunicació que facilita aquesta relació, eliminant aquells aspectes valorats més negativament en les enquestes sobre la satisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats per les Administracions Públiques com són l'horari d'atenció al públic, temps d'espera, accés a les instal·lacions o aspectes relacionats amb les dependències administratives.

De forma global, el Govern ha assumit el compromís de millorar i modernitzar l'Administració, amb la finalitat de posar-la a l'altura de les necessitats dels ciutadans. En línia amb aquest compromís, les diferents Administracions públiques han abordat la implantació de mesures per incrementar la qualitat dels serveis públics. Veure més

Moderadora:

Dª Cristina Gredilla Cardero. Directora General d'Atenció al Ciutadà i Qualitat dels Serveis, Conselleria d'Administració Autonòmica, Junta de Castella i Lleó

Ponents:

  • D. José Luís Menéndez Rodríguez. Director General de Modernització i Administració electrònica, Govern de Navarra
  • D. Amador Sánchez Sánchez. Director General de Qualitat dels Serveis i Atenció al Ciutadà, Comunitat de Madrid
  • Dª Eloísa del Pi Matute. Directora de Divisió de l'Observatori de Qualitat, Agència Espanyola d'Avaluació de les Polítiques Públiques
  • Dª Beatriz Rodríguez Prieto. Directora d'Àrea d'Organització i Recursos Humans, Ajuntament de Gijón
  • D. José Aurelio García Martín. Inspector dels Serveis, Coordinador Pla compliment Llei 11/2007, Ministeri d'Economia i Hisenda


Resum de la sessió(Obre en nova finestra)