accesskey_mod_content

Gu?as d'aplicaci?n de les Normes T?cnicas d'Interoperabilitat (NTI) en la colecci?n "administraci?n electr?nica"

Gu?a de aplicaci?n de la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Pol?tica de firma i segell electr?nicos i de certificats de l'administraci?n (2? ed.) (2017)

01 maig 2017

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts:?Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD). 2? edici?n electr?nica, maig de 2017. Edita, ? Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica. SGT. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 fitxer PDF de 59 p. (Colecci?n: administraci?n electr?nica). NIPO: 169-17-109-8

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Reutilizaci?n de recursos d'informaci?n (2? ed.) (2016)

01 octubre 2016

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts:Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC).- 2? edici?n electr?nica .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas SGT. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions, octubre de 2016.- 1 pdf de 79 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica). NIPO: 630-16-394-2

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos (2? ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC) .- 2? edici?n electr?nica, juliol de 2016 .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas. Secretar?a General T?cnica (SGT). Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions, 1 pdf de 61 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica). NIPO: 630-16-342-2

 • Interoperabilitat
 • Servicis electr?nicos
 • Seguretat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de document electr?nico (2? ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC).- 2? edici?n electr?nica, juliol de 2016. Edita,?? Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas.S.G.T. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions. Centre de Publicacions .- 1 pdf de 54 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica). NIPO: 630-16-337-8

 • Interoperabilitat
 • Servicis electr?nicos

Gu?a de aplicaci?n de la NTI d'Expedient electr?nico (2? ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC). 2? edici?n electr?nica, juliol de 2016 .- Edita,?? Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas. S.G.T. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 pdf de 51 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica) NIPO: 630-16-339-9

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Digitalizaci?n de documents (2? ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC).- 2? ed. electr?nica, juliol de 2016.
Edita, ? Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas. S.G.T. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions. Centre de Publicacions.- 1 pdf de 36 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica). NIPO: 630-16-336-2

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Procediments de copiat aut?ntico i conversi?n entre documents electr?nicos (2? ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions (DTIC). 2? ed. electr?nica, juliol de 2016.
Edita,?? Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas Secretar?a. S.G.T.? Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 pdf de 44 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica). NIPO: 630-16-343-8

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Relaci?n de models de dades (2? ed.) (2014)

01 desembre 2014

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions.-2? ed. electr?nica, desembre de 2014 .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas SGT. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions, desembre de 2014- 1 pdf de 52 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica)
NIPO: 630-14-237-0

Veure? documentaci?n complement?ria en la secci?n d'Interoperabilitat - Normes T?cnicas - Relaci?n?de models de dades

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals: Sicres 3.0 (2? ed.) (2013)

01 octubre 2013

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n General de Modernizaci?n Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administracion Electr?nica.- 2? ed. electr?nica .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas SGT, octubre de 2013.- 1 pdf de 53 p. NIPO: 630-13-095-X [sic?]

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Cat?logo d'est?ndares (2012)

01 desembre 2012

Elaboraci?n i coordinaci?n de continguts: Direcci?n General de Modernizaci?n Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administraci?n Electr?nica. - 1? ed. electr?nica. - Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas. Secretar?a General T?cnica. Subdirecci?n General d'Informaci?n, Documentaci?n i Publicacions, desembre de 2012.- 1 pdf de 46 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica)
NIPO:630-12-212-0

 • Interoperabilitat

Gu?a de aplicaci?n de la NTI de Requisits de conexi?n a la Xarxa de comunicacions de les Administracions P?blicas espa?ones (2011)

01 octubre 2011

Publicaci?n elaborada per la Direcci?n General per a l'Impuls de l'Administracion Electr?nica.- 1? ed. electr?nica .- Edita, Ministeri de Pol?tica Territorial i Administraci?n P?blica. SGT, octubre 2011.-- 1 pdf de 42 p.- (Colecci?n: Administraci?n electr?nica).NIPO: 850-11-054-5

 • Interoperabilitat
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General