accesskey_mod_content

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

  • L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat és un organisme públic que té entre els seus objectius la creació i difusió de productes documentals legislatius, jurisprudencials o doctrinals a partir del "Butlletí Oficial de l'Estat" o d'altres publicacions legislatives.

  • Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat (veure lloc web)(Obri en nova finestra)

Codi d'administració electrònica del BOE (actualització periòdica, amb normes consolidades)

Selecció i ordenació: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)

  • Servicis electrònics
  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Identitat i Firma electrònica
  • Accessibilitat
  • Lleis 39 i 40

Societat digital i dret (2018)

01 novembre 2018

Directors, Tomás de la Quadra-Salcedo, José Luis Piñar Aragoneses, coordinadors, Moisés Barri Andrés, José Torregrosa Vázquez. Edita,  Butlletí Oficial de l'Estat Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i Red.es.- 1ª ed. novembre de 2018.- NIPO (BOE): 786-18-069-0

  • NOTA: S'oferix este llibre, Societat digital i dret, elaborat per un grup interdisciplinari d'acadèmics i professionals. L'obra analitza l'estatut de la persona en el món digital (primera part), la ciutadania digital (segona part), la privacitat en el món digital (tercera part), les condicions bàsiques per a garantir la igualtat en un món digital (quarta part), la confiança digital i responsabilitat en la Xarxa (cinquena part), les qüestions de ciberseguretat i ciberdefensa (sisena part), el treball i mercat laboral en un món digital (setena part), el mercat digital i competència (octava part), la creativitat, accés a la cultura i esport en un món digital (novena part), la justícia i tutela dels drets en el món digital (desena part), salut i món digital (onzena part), les relacions internacionals i món digital (dotzena part), i finalment la sostenibilitat i revolució digital (tretzena part).

  • Seguretat