accesskey_mod_content

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado (BOE)

  • A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado é un organismo público que ten entre os seus obxectivos a creación e difusión de produtos documentais lexislativos, jurisprudenciales ou doctrinales a partir do "Boletín Oficial do Estado" ou doutras publicacións lexislativas.

  • Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado (ver sitio web)(Abre en nova xanela)

Código de administración electrónica do BOE (actualización periódica, con normas consolidadas)

Selección e ordenación: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)

  • Servizos electrónicos
  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Identidade e Firma electrónica
  • Accesibilidade
  • Leis 39 e 40

Sociedade dixital e dereito (2018)

01 novembro 2018

Directores, Tomás da Quadra-Salcedo, José Luís Piñar Mañas, coordinadores, Moisés Barrio Andrés, José Torregrosa Vázquez. Edita,  Boletín Oficial do Estado Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e Rede.es.- 1ª ed. novembro de 2018.- NIPO (BOE): 786-18-069-0

  • NOTA: Ofrécese este libro, Sociedade dixital e dereito, elaborado por un grupo interdisciplinar de académicos e profesionais. A obra analiza o estatuto da persoa no mundo dixital (primeira parte), a cidadanía dixital (segunda parte), a privacidade no mundo dixital (terceira parte), as condicións básicas para garantir a igualdade nun mundo dixital (cuarta parte), a confianza dixital e responsabilidade na Rede (quinta parte), as cuestións de ciberseguridade e ciberdefensa (sexta parte), o traballo e mercado laboral nun mundo dixital (sétima parte), o mercado dixital e competencia (oitava parte), a creatividade, acceso á cultura e deporte nun mundo dixital (novena parte), a xustiza e tutela dos dereitos no mundo dixital (décima parte), saúde e mundo dixital (undécima parte), as relacións internacionais e mundo dixital (duodécima parte), e por último a sustentabilidade e revolución dixital (décimo terceira parte).

  • Seguridade