accesskey_mod_content

CRUE Universitats Espanyoles s'integra en la Plataforma d'Intermediació de dades com a cedent de dades acadèmiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 febrer 2017

CRUE Universitats Espanyoles, amb la col·laboració de RedIRIS i el MINHAFP, posa en marxa el seu Node d'Interoperabilitat per al Sistema Universitari Español (NISUE), la qual cosa convertix, per primera vegada, a les Universitats espanyoles en cedents de dades acadèmiques, en adequació a la Llei 39/2015, i impulsa l'escenari d'interoperabilitat entre organismes del sector públic.

Amb l'entrada de 2017, CRUE Universitats Espanyoles(Obri en nova finestra) posa en marxa el seu Node d'Interoperabilitat del Sistema Universitari Español (NISUE) , com a servici compartit per a l'intercanvi de dades acadèmiques universitaris, tant entre les seues pròpies universitats, com entre estes i altres organismes del sector públic, a partir de la seua integració amb Plataforma d'Intermediació de dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública . Es pot obtindre més informació dels servicis d'aquesta plataforma en el Portal d'Administració electrònica, http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd

Com a primer conjunt de dades disponible en NISUE, CRUE posa a la disposició de tots els organismes públics, com a cedent de dades acadèmiques a través de la Plataforma d'Intermediació, les dades de Matrícula Universitària dels alumnes de les seues universitats. Estes dades permeten conéixer si un alumne es troba cursant ensenyaments oficials en una universitat, en quins estudis i amb quin nombre de crèdits, entre uns altres, la qual cosa facilita la seua acreditació per a optar a ajudes i descomptes en diferents tràmits administratius de comunitats autònomes i ajuntaments, evitant l'obligació d'aportar-los, d'acord a l'article 28.2 de la recent Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú(Obri en nova finestra) , simplificant així la seua càrrega documental.

Inicialment, s'han integrat en NISUE les dades de matrícula de 4 universitats: Universitat de Castella-la Manxa (UCLM)(Obri en nova finestra) , Universitat de Múrcia (UM)(Obri en nova finestra) , Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT)(Obri en nova finestra) i Universitat Politècnica de València (UPV)(Obri en nova finestra) . S'espera que en els pròxims mesos es vagen incorporant, de forma gradual, la resta d'universitats que formen part de CRUE i que així ho desitgen.

A més, està previst, per a la segona mitat de 2017, amb el propòsit de seguir avançant en la publicació de servicis universitaris comuns i la reutilització d'infraestructures, iniciar el desenvolupament i implantació en NISUE de les dades de l'expedient acadèmic, que són els més demandats per la resta d'organismes públics.

NISUE, que es troba liderat pel Grup de Treball d'Administració Electrònica de la Comissió Sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de CRUE (CRUE-TIC)(Obri en nova finestra) , és una realitat gràcies a l'estreta col·laboració de CRUE, tant amb Xarxa acadèmica i d'investigació espanyola (RedIRIS)(Obri en nova finestra) , finançada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i gestionada per l'entitat pública empresarial Red.es, i que assumix l'operació administrativa i tècnica d'este servici compartit; com amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que proporciona l'Aplicació Aplicació d'Administració SCSPv3 , utilitzada per a la implantació de la funcionalitat d'emissor SCSPv3.  Estes aplicacions formen part del Portfolio SCSPv3 que facilita de manera gratuïta la consulta de dades a totes les AAPP que ho necessiten.

Addicionalment, també s'ha comptat amb la participació de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC)(Obri en nova finestra) , per a la definició del model de dades de matrícula, i amb les Comissions Sectorials de Secretaries Generals i Gerents de CRUE, per a la difusió del projecte en les Universitats.

És interessant ressenyar que diverses universitats ja eren usuàries dels servicis de la plataforma d'intermediació de dades com a cessionàries de la informació, destacant per nombre de servicis la UNED i la Universitat de la Rioja amb 12 i 10 servicis respectivament i per volum la UNED i la universitat de València amb 529.023 i  57.894 consultes respectivament.

UNIVERSITATS

TRANSMISSIONS DE DADES

NOMBRE DE SERVICIS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

4.981

1

UNIVERSITAT DE GIRONA

1.605

2

UNIVERSITAT D'ILLES BALEARS

1

1

UNIVERSITAT DE JAUME I DE CASTELLON

3.525

2

UNIVERSITAT DE LA RIOJA

490

10

UNIVERSITAT DE MÚRCIA

9.972

8

UNIVERSITAT D'OVIEDO

6

2

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

57.894

7

UNIVERSITAT DE SARAGOSSA

8

1

UNIVERSITAT NACIONAL EDUCACION A DISTÀNCIA (MECD)

529.023

12

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA

81.161

5

UNIVERSITAT DE LLEIDA

2.168

3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

3

2

UNIVERSTAT OBERTA DE CATALUNYA

65

2

Total 

690.902   

4,14

Este nou servici compartit s'emmarca en conveni de col·laboració entre MINHAFP i CRUE Universitats Espanyoles(Obri en nova finestra) , per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica, i contínua una línia d'impuls en la prestació de servicis al ciutadà iniciada en 2010, que es considera essencial per a l'adequació al marc normatiu vigent. CRUE també participa en grups i comités de coordinació de les TIC en les Administracions Públiques des d'eixa data.

  • Cooperació interadministrativa
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Interoperabilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General