accesskey_mod_content

CRUE Universidades Españolas intégrase na Plataforma de Intermediación de datos como cedente de datos académicos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 febreiro 2017

CRUE Universidades Españolas, coa colaboración de RedIRIS e o MINHAFP, pon en marcha o seu Nodo de Interoperabilidade para o Sistema Universitario Español (NISUE), o que converte, por primeira vez, ás Universidades españolas en cedentes de datos académicos, en adecuación á Lei 39/2015, e impulsa o escenario de interoperabilidade entre organismos do sector público.

Coa entrada de 2017, CRUE Universidades Españolas(Abre en nova xanela) pon en marcha o seu Nodo de Interoperabilidade do Sistema Universitario Español (NISUE) , como servizo compartido para o intercambio de datos académicos universitarios, tanto entre as súas propias universidades, como entre estas e outros organismos do sector público, a partir da súa integración coa Plataforma de Intermediación de datos do Ministerio de Facenda e Función Pública . Pódese obter máis información dos servizos da devandita plataforma no Portal de Administración electrónica, http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd

Como primeiro conxunto de datos dispoñible en NISUE, CRUE pon a disposición de todos os organismos públicos, como cedente de datos académicos a través da Plataforma de Intermediación, os datos de Matrícula Universitaria dos alumnos das súas universidades. Estes datos permiten coñecer se un alumno atópase cursando ensinos oficiais nunha universidade, en que estudos e con que número de créditos, entre outros, o que facilita a súa acreditación para optar a axudas e descontos en diferentes trámites administrativos de comunidades autónomas e concellos, evitando a obrigación de achegalos, de acordo ao artigo 28.2 da recente Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común(Abre en nova xanela) , simplificando así a súa carga documental.

Inicialmente, integráronse en NISUE os datos de matrícula de 4 universidades: Universidade de Castela-A Mancha (UCLM)(Abre en nova xanela) , Universidade de Murcia (UM)(Abre en nova xanela) , Universidade Politécnica de Cartaxena (UPCT)(Abre en nova xanela) e Universitat Politècnica de València (UPV)(Abre en nova xanela) . Espérase que nos próximos meses váianse incorporando, de forma paulatina, o resto de universidades que forman parte de CRUE e que así o desexen.

Ademais, está previsto, para a segunda metade de 2017, co propósito de seguir avanzando na publicación de servizos universitarios comúns e a reutilización de infraestruturas, iniciar o desenvolvemento e implantación en NISUE dos datos do expediente académico, que son os máis demandados polo resto de organismos públicos.

NISUE, que se atopa liderado polo Grupo de Traballo de Administración Electrónica da Comisión Sectorial de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións de CRUE (CRUE-TIC)(Abre en nova xanela) , é unha realidade grazas á estreita colaboración de CRUE, tanto coa Rede académica e de investigación española (RedIRIS)(Abre en nova xanela) , financiada polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e xestionada pola entidade pública empresarial Rede.es, e que asume a operación administrativa e técnica deste servizo compartido; como co Ministerio de Facenda e Función Pública, que proporciona a Aplicación de Administración SCSPv3 , utilizada para a implantación da funcionalidade de emisor SCSPv3.  Estas aplicacións forman parte do Portfolio SCSPv3 que facilita de maneira gratuíta a consulta de datos a todas as AAPP que o necesiten.

Adicionalmente, tamén se contou coa participación da Universidade de Santiago de Compostela (USC)(Abre en nova xanela) , para a definición do modelo de datos de matrícula, e coas Comisións Sectoriais de Secretarías Xerais e Xerentes de CRUE, para a difusión do proxecto nas Universidades.

É interesante apuntar que varias universidades xa eran usuarias dos servizos da plataforma de intermediación de datos como cesionarias da información, destacando por número de servizos a UNED e a Universidade da Rioxa con 12 e 10 servizos respectivamente e por volume a UNED e a universidade de Valencia con 529.023 e  57.894 consultas respectivamente.

UNIVERSIDADES

TRANSMISIÓNS DE DATOS

NÚMERO DE SERVIZOS

UNIVERSIDADE DE BARCELONA

4.981

1

UNIVERSIDADE DE XIRONA

1.605

2

UNIVERSIDADE DE ILLAS BALEARES

1

1

UNIVERSIDADE DE JAUME I DE CASTELLON

3.525

2

UNIVERSIDADE DA Rioxa

490

10

UNIVERSIDADE DE MURCIA

9.972

8

UNIVERSIDADE DE OVIEDO

6

2

UNIVERSIDADE DE VALENCIA

57.894

7

UNIVERSIDADE DE ZARAGOZA

8

1

UNIVERSIDADE NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA (MECD)

529.023

12

UNIVERSIDADE POLITECNICA DE VALENCIA

81.161

5

UNIVERSITAT DE LLEIDA

2.168

3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

3

2

UNIVERSTAT OBERTA DE CATALUNYA

65

2

Total 

690.902   

4,14

Este novo servizo compartido enmárcase no convenio de colaboración entre MINHAFP e CRUE Universidades Españolas(Abre en nova xanela) , para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, e continua unha liña de impulso na prestación de servizos ao cidadán iniciada en 2010, que se considera esencial para a adecuación ao marco normativo vixente. CRUE tamén participa en grupos e comités de coordinación do TIC nas Administracións Públicas desde esa data.

  • Cooperación interadministrativa
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Interoperabilidade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral