accesskey_mod_content

CRUE Universitats Espanyoles s'integra en la Plataforma d'Intermediació de dades com a cedent de dades acadèmiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

06 febrer 2017

CRUE Universitats Espanyoles, amb la col·laboració de RedIRIS i el MINHAFP, engega el seu Node d'Interoperabilitat per al Sistema Universitari Español (NISUE), la qual cosa converteix, per primera vegada, a les Universitats espanyoles en cedents de dades acadèmiques, en adequació a la Llei 39/2015, i impulsa l'escenari d'interoperabilitat entre organismes del sector públic.

Amb l'entrada de 2017, CRUE Universitats Espanyoles(Obre en nova finestra) engega el seu Node d'Interoperabilitat del Sistema Universitari Español (NISUE) , com a servei compartit per a l'intercanvi de dades acadèmiques universitaris, tant entre les seves pròpies universitats, com entre aquestes i altres organismes del sector públic, a partir de la seva integració amb Plataforma d'Intermediació de dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública . Es pot obtenir més informació dels serveis d'aquesta plataforma al Portal d'Administració electrònica, http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd

Com a primer conjunt de dades disponible en NISUE, CRUE posa a la disposició de tots els organismes públics, com a cedent de dades acadèmiques a través de la Plataforma d'Intermediació, les dades de Matrícula Universitària dels alumnes de les seves universitats. Aquestes dades permeten conèixer si un alumne es troba cursant ensenyaments oficials en una universitat, en quins estudis i amb quin nombre de crèdits, entre uns altres, la qual cosa facilita la seva acreditació per optar a ajudes i descomptes en diferents tràmits administratius de comunitats autònomes i ajuntaments, evitant l'obligació d'aportar-los, d'acord a l'article 28.2 de la recent Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú(Obre en nova finestra) , simplificant així la seva càrrega documental.

Inicialment, s'han integrat en NISUE les dades de matrícula de 4 universitats: Universitat de Castella-la Manxa (UCLM)(Obre en nova finestra) , Universitat de Múrcia (UM)(Obre en nova finestra) , Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT)(Obre en nova finestra) i Universitat Politècnica de València (UPV)(Obre en nova finestra) . S'espera que en els propers mesos es vagin incorporant, de forma gradual, la resta d'universitats que formen part de CRUE i que així ho desitgin.

A més, està previst, per a la segona meitat de 2017, amb el propòsit de seguir avançant en la publicació de serveis universitaris comuns i la reutilització d'infraestructures, iniciar el desenvolupament i implantació en NISUE de les dades de l'expedient acadèmic, que són els més demandats per la resta d'organismes públics.

NISUE, que es troba liderat pel Grup de Treball d'Administració Electrònica de la Comissió Sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de CRUE (CRUE-TIC)(Obre en nova finestra) , és una realitat gràcies a l'estreta col·laboració de CRUE, tant amb Xarxa acadèmica i de recerca espanyola (RedIRIS)(Obre en nova finestra) , finançada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i gestionada per l'entitat pública empresarial Red.es, i que assumeix l'operació administrativa i tècnica d'aquest servei compartit; com amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que proporciona l'Aplicació Aplicació d'Administració SCSPv3 , utilitzada per a la implantació de la funcionalitat d'emissor SCSPv3.  Aquestes aplicacions formen part del Portfolio SCSPv3 que facilita de manera gratuïta la consulta de dades a totes les AAPP que ho necessitin.

Addicionalment, també s'ha comptat amb la participació de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC)(Obre en nova finestra) , per a la definició del model de dades de matrícula, i amb les Comissions Sectorials de Secretaries Generals i Gerents de CRUE, per a la difusió del projecte a les Universitats.

És interessant ressenyar que diverses universitats ja eren usuàries dels serveis de la plataforma d'intermediació de dades com a cessionàries de la informació, destacant per nombre de serveis la UNED i la Universitat de la Rioja amb 12 i 10 serveis respectivament i per volum la UNED i la universitat de València amb 529.023 i  57.894 consultes respectivament.

UNIVERSITATS

TRANSMISSIONS DE DADES

NOMBRE DE SERVEIS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

4.981

1

UNIVERSITAT DE GIRONA

1.605

2

UNIVERSITAT D'ILLES BALEARS

1

1

UNIVERSITAT DE JAUME I DE CASTELLON

3.525

2

UNIVERSITAT DE LA RIOJA

490

10

UNIVERSITAT DE MÚRCIA

9.972

8

UNIVERSITAT D'OVIEDO

6

2

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

57.894

7

UNIVERSITAT DE SARAGOSSA

8

1

UNIVERSITAT NACIONAL EDUCACION A DISTÀNCIA (MECD)

529.023

12

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA

81.161

5

UNIVERSITAT DE LLEIDA

2.168

3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

3

2

UNIVERSTAT OBERTA DE CATALUNYA

65

2

Total 

690.902   

4,14

Aquest nou servei compartit s'emmarca en conveni de col·laboració entre MINHAFP i CRUE Universitats Espanyoles(Obre en nova finestra) , per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica, i contínua una línia d'impuls en la prestació de serveis al ciutadà iniciada en 2010, que es considera essencial per a l'adequació al marc normatiu vigent. CRUE també participa en grups i comitès de coordinació de les TIC en les Administracions Públiques des d'aquesta data.

  • Cooperació interadministrativa
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Interoperabilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General