accesskey_mod_content

IX Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques (TECNIMAP 2006) - Sevilla

Per ORDE APU/2524/2005(Obri en nova finestra) , de 21 de juliol (BOE de 4 d'agost), es van convocar les IX Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques (Tecnimap 2006), celebrades a Sevilla del 30 de maig al 2 de juny de 2006

 • Text de les comunicacions
 1. ESTRATÈGIES I PLANES DE DESENVOLUPAMENT D'ADMINISTRACIÓ ELCTRÓNICA
 2. CONVERGÈNCIA DIGITAL I COOPERACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ DE SERVICIS PÚBLICS ELECTRÒNICS. INTEGRACIÓ DE SERVICIS
  INTEROPERABILITAT, REUTILITZACIÓ, ACCESSIBILITAT
 3. CIÈNCIA, INVESTIGACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
 4. DESENVOLUPAMENT DE SERVICIS PÚBLICS TELEMÀTICS EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
 5. CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA GENERACIÓ DE SERVICIS INNOVADORS PER A CIUDADANOS I EMPRESES: ASPECTES LEGALS
  I ORGANITZATIUS. OBSTACLES I OPORTUNITATS
 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER Al DESENVOLUPAMENT

Convocatòria del Premi Tecnimap per a Projectes d'Administració Electrònica 2006


Per ORDE APU/486/2006(Obri en nova finestra) , de 14 de febrer, es van regular els Premis a la Qualitat i Innovació en la Gestió Pública i es van convocar els corresponents a 2006, (Excel·lència, Tecnimap i Bones Pràctiques).El Premi Tecnimap per a Projectes d'Administració Electrònica, té com a objecte reconéixer les millors pràctiques en l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a la millora de la prestació de servicis.

Entrega dels Premis TECNIMAP para Projectes d'Administració Electrònica 2006


Coincidint amb la celebració de les IX Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la modernització de les Administracions Públiques (TECNIMAP),s'han entregat a Sevilla els Premis TECNIMAP para Projectes d'Administració Electrònica 2006, convocats per ORDE APU/486/2006, de 14 de febrer.

En l'àmbit de l'Administració de l'Estat han sigut premiats el Ministeri de l'Interior pel Projecte DNI electrònic, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials pel Servici d'Afiliació i Recaptació per a Pime’s-SARPE i el Ministeri de la Presidència pel Projecte Cálamo. Comissió de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.

En l'apartat de Comunitats Autònomes han sigut premiats dos Projectes d'Administració Electrònica de la Junta d'Andalusia: El Registre de Voluntats Anticipades d'Andalusia i el Sistema de Localització i Seguiment de la Flota Pesquera Andalusa; la Comunitat de Madrid pel Portal de l'Emprenedor. El jurat ha fet una menció especial a la Regió de Múrcia pel Projecte de Servicis d'Administració Electrònica en la Regió.

Finalment, en l'àmbit de les Administracions Locals s'ha premiat a l'Ajuntament d'Utrera pel Projecte Tramit@. Plataforma de tramitació transaccional, l'Ajuntament de Gijón pel Sistema de Prestació Telemàtica Plana de Servicis per a Empreses i Organitzacions i a la Diputació de Barcelona pel Projecte La Comunitat de Recursos Humans (CORH) o com gestionar el coneixement en xarxa. El jurat ha fet una menció especial a la Diputació d'Huelva pel Projecte Servici de Gestió Tributària.

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats