accesskey_mod_content

El Consell Superior d'Administració Electrònica, ha vingut convocant bienalmente des de 1989 unes Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques, conegudes com a TECNIMAP, l'objectiu final de les quals és contribuir a utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions en les Administracions Públiques d'una manera innovadora i eficaç per a reduir costos i millorar la prestació de servicis. Les Jornades TECNIMAP servixen per a plantejar noves solucions viables que contribuïsquen a agilitzar el funcionament de les diferents dependències públiques, donant a conéixer l'extraordinari nombre d'aplicacions informàtiques ja implantades, evitant-se així que en diferents plànols de l'Estat es dupliquen esforços intentant resoldre situacions sobre la base del desconeixement de l'experiència habida en situacions similars. Les Jornades s'estructuren en forma de conferències i taules redones a càrrec de ponents especialment convidats, sessions de comunicacions lliures, sessions especials sobre temes monogràfics d'actualitat, a més d'organitzar un gran saló de demostracions pràctiques. Les característiques que millor definixen la singularitat d'estes Jornades són les següents:

  • En TECNIMAP es conjuminen la reflexió teòrica amb la presentació de solucions pràctiques: activitats congressuals i Sala de demostracions.
  • En TECNIMAP el protagonisme ho tenen els usuaris, no els subministradors de tecnologies de la informació.
  • En TECNIMAP se citen els tres nivells d'Administració Pública (Estat, Autonòmic i Local), ampliant el marc que tenen les JIAL (Jornades d'Informàtica de l'Administració Local), convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i amb les quals, d'altra banda, existix un adequat nivell de coordinació per a evitar que coincidisquen en el temps.

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats

Destacats