accesskey_mod_content

Identificació d'usuaris mitjançant Autentica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

12 juliol 2018

Logo Inside

S'ha desplegat la nova versió d'InSide (versió 2.0.25.3) que inclou una sèrie de noves funcionalitats i correccions

InSide és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que complix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's segons l'ENI, esquema que establix les normes bàsiques per a l'intercanvi i emmagatzematge de documents i expedients electrònics. Suposa la gestió documental íntegrament electrònica dels documents de la gestió viva de l'expedient, com a pas previ a l'arxivat definitiu de la documentació en un format interoperable i durador.

Les novetats més rellevants que es han desplegat en la nova versió són les següents:

 • Identificació mitjançant Autentica. En esta primera fase, s'ha activat la identificació dels usuaris amb Autentica. Les altes de nous usuaris així com la gestió dels rols se seguiran realitzant en Inside. Si un usuari desitja entrar per Autentica, haurà de seleccionar el botó "Autentica". En este punt podran donar-se els següents escenaris:
 1. Usuaris donat de alta Autentica.
  1. Usuari donat de alta en Inside. Si l'usuari ja està donat de alta en Inside, es mostrarà la pantalla d'inici d'Inside amb la seua unitat orgànica associada.
  2. Usuari no donat de alta en Inside. Si l'usuari no està donat de alta en Inside, es mostrarà la pantalla d'inici de GInside (manera convidada).
 2. Usuari no donat de alta en Autentica. Es mostrarà una pantalla, amb un enllaç al formulari d'alta en Autentica. Una vegada que l'usuari sol·licite l'alta i reba la confirmació d'Autentica, ja podrà accedir mitjançant este nou botó podent reproduir-se els escenaris 1.1 i 1.2 de l'apartat anterior.
 •  Se soluciona visualització de documents grans. Es mostra un enllaç de descàrrega si supera els 2MB.
 •  Se soluciona un problema en el web service convertirDocumentoAEni. Si es firma amb CSV és obligatori el camp regulació, evitant la generació de documents ENI no vàlids.
 •  Actualització de llibreries de Spring.
 •  S'inclou possibilitat de realitzar enviaments al carregador amb paràmetres peces.
 •  S'inclou paginació formes expedient emmagatzemats.
 •  Altres millores i correccions menors.

Més informació en Solució InSiDe del CTT