accesskey_mod_content

El document de l'AEPD sobre les obligacions arreplegades en el Reglament de Protecció de Dades per a Administracions Locals

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

28 novembre 2017

El nou Reglament General de Protecció de Dades i el seu impacte sobre les activitats de les Administracions Locals aborda en 15 punts les modificacions que seran exigibles a partir del 25 de maig de 2018

L'Agència Agència Espanyola de Protecció de Dades(Obri en nova finestra) ha publicat un document en el qual sintetitza les principals mesures que les Administracions Locals (AALL) han de posar en marxa abans del 25 de maig de 2018, data en què serà aplicable el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Amb estes pautes, l'Agència vol fomentar que estes entitats coneguen les implicacions pràctiques de la nova normativa i puguen adoptar les mesures necessàries per a complir amb les previsions establides en la mateixa.

El document  El nou RGPD i el seu impacte sobre les activitats de les Administracions Locals(Obri en nova finestra)  aborda en 15 punts les principals modificacions que hauran de realitzar estes entitats per a alinear la seua activitat a les exigències del Reglament. En molts casos, els efectes del RGPD van a ser els mateixos que per a qualsevol un altre responsable o encarregat però, en algunes àrees, es donen especificitats que les Administracions Locals han de tindre en consideració.

En el document s'arrepleguen, entre altres aspectes, la necessitat d'identificar amb nitidesa les finalitats i la base jurídica dels tractaments que es duen a terme; adequar la informació que s'oferix als interessats quan s'arrepleguen les seues dades; establir mecanismes visibles, accessibles i senzills perquè els ciutadans puguen exercir els seus drets, així com procediments que permeten respondre als exercicis de drets en el termini que marca el RGPD.

Així mateix, es planteja la necessitat d'efectuar anàlisi de riscos dels tractaments que es realitzen; establir tant un registre d'activitats com a mecanismes per a identificar amb rapidesa l'existència de bretxes de seguretat i reaccionar davant elles, i designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD). En este últim cas, i atés que les dimensions de les AALL no sempre fan viable comptar amb un DPD integrat en plantilla, l'Agència recorda que entre les possibles opcions es troba que les Diputacions Provincials oferisquen als municipis estos servicis o la contractació comuna d'esta figura per diverses entitats.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa