accesskey_mod_content

Integració de la plataforma ACCEDISCA amb el servici Notific@

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

25 novembre 2016

Una de les funcionalitats rellevants que incorpora la versió 3.5 d'Accedisca.

Una altra de les funcionalitats rellevants que incorpora la versió 3.5 d'ACCEDISCA, és la integració de la plataforma amb el servici Notific@. Esta integració possibilita, per a cada procediment administratiu definit i configurat en ACCEDISCA:

  1. Parametrització de les opcions d'enviament: canal de notificació - Calme-i ACCEDISCA i Carpeta Ciutadana; DEH obligatori; DEH voluntari / enviament postal, etc. ; dies de retard per a la posada a disposició a través de la DEH o mitjançant enviament postal; termini per a la caducitat de les notificacions; organisme emissor, etc.

  2. Remissió a Notific@, des del mòdul de gestió d'ACCEDISCA, de les notificacions que s'emeten com a part de la tramitació dels expedients (requeriments, resolucions, altres notificacions o comunicacions).

  3. Gestió de notificacions pendents, notificades i refusades (de forma expressa o vençut el termini de caducitat).

  4. Compareixença i accés al contingut de la notificació, a través de l'àrea de Les meues Notificacions o Els meus Expedients de la Seu-i. Propagació dels canvis en l'estat de les notificacions entre ACCEDISCA i Notific@.

Més informació sobre la solució ACCEDISCA  en el CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia