accesskey_mod_content

Noves operacions en servicis web de Remissió en el Núvol

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

25 març 2019

Logo Inside

Disponible una nova versió d'Inside, el sistema per a la gestió i intercanvi de documents i expedients en format ENI, proporcionat per la Secretaria General d'Administració Digital

La principal novetat de la nova versió, és la millora en la definició dels servicis web de Remissió en el Núvol. S'ha afegit la possibilitat d'enviar, en la capçalera, nu paràmetre opcional, que indique el codi DIR3 de l'aplicació remitent. D'esta manera, diverses aplicacions remitents poden compartir el mateix certificat de client, utilitzat en la protecció del servicis web de Remissió en el núvol.

S'oferix també, la possibilitat de descarregar justificants d'accés a expedients per remissió en el núvol. Per a açò s'ha inclòs una nova operació obtenerResguardoAuditoriaAcceso. Aquesta operació rep un paràmetre que és l'identificador de l'expedient. El resultat s'obté, és el resguard amb extensió .pdf en Base64.

Poden trobar més informació en secció de l'aplicació en el CTT .

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns