accesskey_mod_content

Els recursos de la Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 juny 2019

L'objectiu final del projecte és aconseguir que tots estes valuoses dades siguen accessibles a través d'Internet i en un format integrat que augmente la seua utilitat respecte a quan es manegen per separat.

La  Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya (IDEE)(Obri en nova finestra)  és un ambiciós projecte per a harmonitzar i fusionar les dades geogràfiques que manegen totes les administracions públiques espanyoles, així com els diferents servicis d'informació geogràfica existents. 

D'esta forma, i com qualsevol esforç d'integració de dades, metadades o servicis d'informació, la IDEE porta implícit un important esforç per a completar i normalitzar dades, i per a fer-los accessibles complint no solament estàndards i protocols tècnics d'interoperabilitat, sinó també els corresponents marcs legals. Però, com també sol ocórrer en els esforços d'estes característiques, es produïxen una sèrie d'externalitats positives que es manifesten en forma de avanços tecnològics per als participants o millores en els processos de coordinació de les quals posteriorment es beneficien altres iniciatives.

L'encarregat de coordinar la IDEE és el Ministeri de Foment a través de el  Consell Superior Geogràfic(Obri en nova finestra)  que és un òrgan col·legiat en el qual estan representats tots els productors de les dades geogràfiques digitals que es pretén integrar en els tres nivells de govern existents a Espanya. També col·laboren amb la IDEE equips d'investigació d'universitats i empreses públiques i privades que treballen amb tecnologies d'informació geogràfica.

El Consell Superior Geogràfic també exercix com a punt de contacte amb la Comissió Europea per a la implementació de la  Directiva Inspire(Obri en nova finestra)  (Infrastructure for Spatial Information in Europe) a Espanya, la qual proporciona a la IDEE el marc legal a nivell europeu. Inspire establix les regles generals per a l'establiment d'una Infraestructura d'Informació Espacial en la UE, amb una clara vocació mediambiental i basada en les Infraestructures compatibles i interoperables dels Estats membres. A més  proposa des de 2007 un  model per a incentivar l'obertura i reutilització de les dades geogràfiques(Obri en nova finestra)  que ha servit d'exemple per a l'impuls de les polítiques de dades obertes en el sector públic a nivell europeu, inclosa la  Directiva relativa a la reutilització  de la informació  de el  sector  públic(Obri en nova finestra) .

Alguns dels beneficis que ja s'han materialitzat com a fruit de la IDEE són els grans projectes de producció d'informació geogràfica que hem descrit entre els  tresors digitals de l'Institut Geogràfic Nacional(Obri en nova finestra)  com el Pla Nacional d'Ortofotografía Aèria ( PNOA(Obri en nova finestra) ) o el Sistema d'Informació d'Ocupació del Sòl d'Espanya ( SIOSE(Obri en nova finestra) ).

En el geoportal de la IDEE es publiquen tots els conjunts de dades i metadades i els servicis d'informació geogràfica que s'integren en el projecte. El geoportal inclou servicis com un catàleg de dades que permet localitzar i accedir als diferents conjunts de dades i metadades o un visualitzador de mapes que permet fins i tot realitzar vols panoràmics. Per descomptat, els conjunts de dades estan disponibles no solament per a la seua consulta sinó que també és possible en la majoria dels casos descarregar-los com a dades obertes per a la seua posterior reutilització pels usuaris interessats.

En la secció de recursos del geoportal de la IDEE existixen a més dos seccions que aporten especial valor afegit més enllà dels propis conjunts de dades:

  • Una recopilació de  ferramentes gratuïtes(Obri en nova finestra)  de diferent naturalesa útils per al treball amb dades de caràcter geogràfic. Entre les ferramentes gratuïtes podem trobar per exemple diferents visualitzadors de mapes que poden integrar-se en aplicacions web de tercers. Es tracta d'aplicacions de visualització de dades sobre mapes que han sigut desenvolupades per diferents governs regionals i que han sigut posades a la disposició del públic a través d'un interfície de programació d'aplicacions (API) com a part de les seues infraestructures de dades espacials (IDE). En la secció també destaquen servicis com el de descàrrega d'objectes geogràfics de forma asíncrona basat en l'estàndard Web Processing Service (WPS), servicis per a la transformació de coordenades o visualitzadors 3D.

D'acord amb informe Reusing OpenData (Obri en nova finestra) , elaborat per l'European Data Portal, les dades geogràfiques són la segona categoria de dades més reutilitzada i consultada per les empreses en els estats membre de la Unió Europea. Tant en termes de disponibilitat de conjunts de dades com en la seua harmonització existix un grau de maduresa que encara no trobem en altres sectors. A més, podem dir que en matèria d'informació geogràfica, Espanya no s'ha limitat a seguir el deixant de la legislació europea, el desplegament de la qual no es completarà fins a 2021, sinó que ha representat un exemple en el seu compromís i ha anat més enllà de les obligacions mínimes imposades per Inspire.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics