accesskey_mod_content

Diccionari de termes i conceptes de l'Administració Electrònica

El diccionari, en el seu 4ª edició de febrer de 2019, conté 7.679 veus entre termes principals i referències creuades, sent 3.102 les principals (2.864 en la versió 3) i 4.556 les secundàries, remissions o vegeu que porten al lector de la seua forma de plantejar la cerca a l'accepció normalitzada del que desitja localitzar. La seua difusió va començar a l'abril 2017 (1ª), passant per la d'octubre 2017 (2ª) fins a la immediata anterior d'abril de 2018 (3ª).
Igual que en l'anterior edició, el diccionari arreplega i amplia el repertori de normes que componen el Codi de l'Administració Electrònica(Obri en nova finestra) publicat pel BOE.

Es tracta d'una recopilació de termes i conceptes que engloben l'estrictament administratiu i la ‘transformació digital ampliada’ incloent la que dona suport a l'Administració de Justícia, la societat de la informació, els contractes públics, la factura electrònica, el servici d'informació immediata, la firma biomètrica,  els pagaments en diferents modalitats i fins a processos àdhuc no regulats com a Xarxes Socials, vot, teletreball, obliteración de documents, documents subjectes a condicions de lectura, etc. A més, inclou tot el rellevant de Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, Reutilització d'Informació del Sector Públic i Accessibilitat.

Este diccionari va dirigit a un públic ampli interessat en l'administració electrònica, siga o no expert en la matèria, amb perfil tant tecnòleg com a jurista i en qualsevol cas a tot aquell que necessita trobar alguna cosa precís, descobrir les limites dels conceptes, la qual cosa determinen els articles de les normes sobre el particular, així com conéixer altres detalls com a termes tècnics, servicis posats a disposició, normativa tècnica, i institucions amb capacitat normativa o d'execució, en matèria d'administració electrònica.

Diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica nou

Diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica nou

L'autor autor(Obri en nova finestra)  des del seu portal d'internet, ha preparat una aplicació mòbil disponible en Android(Obri en nova finestra)  i Windows, denominada DiCoTAE, que facilita la consulta d'este diccionari i permet cerques en text lliure, la qual cosa possibilita localitzar termes ‘amagats’ en l'ordenació alfabètica convencional. El MPTFP no té cap responsabilitat sobre ella facilitant simplement la referència per al seu ús pels actors que ho estimen oportú.

Accés Google play(Obri en nova finestra)             

 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General