accesskey_mod_content

Dicionario de termos e conceptos da Administración Electrónica

O dicionario, na súa 4ª edición de febreiro de 2019, contén 7.679 voces entre termos principais e referencias cruzadas, sendo 3.102 as principais (2.864 na versión 3) e 4.556 as secundarias, remisións ou véxase que levan ao lector da súa forma de expor a procura á acepción normalizada do que desexa localizar. A súa difusión comezou en abril 2017 (1ª), pasando pola de outubro 2017 (2ª) ata a inmediata anterior de abril de 2018 (3ª).
Do mesmo xeito que na anterior edición, o dicionario recolle e amplía o repertorio de normas que compoñen o Código da Administración Electrónica(Abre en nova xanela) publicado polo BOE.

Trátase dunha recompilación de termos e conceptos que engloban o estritamente administrativo e a ‘transformación dixital ampliada’ incluíndo a que dá soporte á Administración de Xustiza, a sociedade da información, os contratos públicos, a factura electrónica, o servizo de información inmediata, a firma biométrica,  os pagos en diferentes modalidades e ata procesos aínda non regulados como Redes Sociais, voto, teletrabajo, obliteración de documentos, documentos suxeitos a condicións de lectura, etc. Ademais, inclúe todo o relevante de Transparencia e Bo Goberno, Protección de Datos, Reutilización de Información do Sector Público e Accesibilidade.

Este dicionario vai dirixido a un público amplo interesado na administración electrónica, sexa ou non experto na materia, con perfil tanto tecnólogo como xurista e en calquera caso a todo aquel que necesita atopar algo preciso, descubrir os lindes dos conceptos, o que determinan os artigos das normas sobre o particular, así como coñecer outros detalles como termos técnicos, servizos postos a disposición, normativa técnica, e institucións con capacidade normativa ou de execución, en materia de administración electrónica.

Dicionario de termos e conceptos da administración electrónica novo

Dicionario de termos e conceptos da administración electrónica novo

O autor(Abre en nova xanela)  desde o seu portal de internet, preparou unha aplicación móbil dispoñible en Android Android(Abre en nova xanela)  e Windows, denominada DiCoTAE, que facilita a consulta deste dicionario e permite procuras en texto libre, o que posibilita localizar termos ‘escondidos’ na ordenación alfabética convencional. O MPTFP non ten ningunha responsabilidade sobre ela facilitando simplemente a referencia para o seu uso polos actores que o estimen oportuno.

Acceso Google play(Abre en nova xanela)             

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral