accesskey_mod_content

Dicionario de conceptos e termos da Administración Electrónica

O dicionario, na súa 5ª edición de decembro de 2019, contén 8.444 voces entre termos principais e referencias cruzadas, sendo 3.266 as principais (3.102 na versión 4) e 5.157 as secundarias, remisións ou véxase, que levan ao lector da súa forma de expor a procura á acepción normalizada do que desexa localizar. A súa difusión comezou en abril 2017.

Trátase dunha recompilación de conceptos e termos que engloban o estritamente administrativo, así como a ‘transformación dixital ampliada’. En lista enunciativa non exhaustiva: a administración de xustiza, a sociedade da información, os contratos do sector público, a factura electrónica, a firma biométrica, os pagos en diferentes modalidades e ata procesos aínda non regulados como Redes Sociais, voto, teletrabajo, etc. Ademais, inclúe todo o relevante de Transparencia e Bo Goberno, Protección de Datos, Reutilización de Información do Sector Público e Accesibilidade. Tamén referencias a todas as iniciativas promovidas pola Unión Europea como a Pasarela Dixital Única, o nodo de recoñecemento de certificados e a investigación-prototipos sobre tecnoloxías emerxentes: cadea_de_bloques – contratos_intelixentes - intelixencia_artificial – ‘Big_data. Téñense en consideración as normas técnicas con especial desenvolvemento en interoperabilidade, seguridade e ciberseguridade.

Potencia o aspecto analítico polo que se localiza o concepto pola súa expresión literal (dispositivo electrónico) ou as súas denominacións en linguaxe coloquial (teléfono móbil, ‘smartphone’, tableta ou cartón criptográfico ou chip) así como asuntos ‘ocultos’ na literalidad dos sintagmas. Incluíronse 25 elementos de opinión que enuncian as opcións sobre asuntos en controversia, para que o lector poida formarse criterio, acudindo ás fontes.

Recolle e ampla o repertorio de normas que compoñen o Código da Administración Electrónica(Abre en nova xanela) publicado polo BOE. Inclúe artigos de 28 Directivas da UE, 9 Regulamentos da UE, 63 leis e 65 Reais Decretos. Trata os conceptos e termos definidos en 92 normas técnicas (ETSI, W2C, ISO, UNE, Guías, STC, etc.).

Este dicionario vai dirixido a un público amplo interesado na administración electrónica, sexa ou non experto na materia, con perfil de xestión e en calquera caso a todo aquel que necesita atopar algo preciso, descubrir os lindes dos conceptos, o que determinan os artigos das normas sobre o particular, así como coñecer outros detalles como termos técnicos, 347 servizos postos a disposición e 103 institucións con capacidade normativa, de execución ou de liderado en materia de administración electrónica. Inclúe referencia a 18 sentenzas que sintan doutrina sobre o AE e ligazón a 118 documentos conexos co tema.

Coeditado polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública (MPTFP) e polo Ministerio de Facenda (MINHAC) para a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) na Colección administración electrónica. Recoméndase a lectura electrónica xa que todas as voces principais remiten á fonte: o artigo, a definición, a institución, a norma, a sentenza, etc. 

Dicionario de conceptos e termos da administración electrónica novo

Dicionario de conceptos e termos da administración electrónica novo

O autor(Abre en nova xanela) preparou unha aplicación móbil denominada DiCoTAE(Abre en nova xanela) que facilita a consulta deste dicionario, en descarga libre, sen requirir de permisos especiais, sen necesitar de identificación para a descarga e que é operativa sen consumir tarifa de datos. O MPTFP non ten ningunha responsabilidade sobre ela, facilitando simplemente a referencia para o seu uso polos actores que o estimen oportuno. Permite procuras en texto libre o que posibilita localizar termos ‘escondidos’ na ordenación alfabética convencional. Así mesmo, disponse dunha canle Youtube denominado ViCoTAE(Abre en nova xanela) , que pretende introducir ao non iniciado, nos novos conceptos e a arquitectura xeral do AE.

Acceso Google play(Abre en nova xanela)              (Abre en nova xanela)

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas