accesskey_mod_content

Diccionari de conceptes i termes de l'Administració Electrònica

El diccionari, en el seu 5ª edició de desembre de 2019, conté 8.444 veus entre termes principals i referències creuades, sent 3.266 les principals (3.102 en la versió 4) i 5.157 les secundàries, remissions o vegeu, que porten al lector de la seva forma de plantejar la cerca a l'accepció normalitzada del que desitja localitzar. La seva difusió va començar a l'abril 2017.

Es tracta d'una recopilació de conceptes i termes que engloben l'estrictament administratiu, així com la ‘transformació digital ampliada’. En llista enunciativa no exhaustiva: l'administració de justícia, la societat de la informació, els contractes del sector públic, la factura electrònica, la signatura biomètrica, els pagaments en diferents modalitats i fins a processos àdhuc no regulats com a Xarxes Socials, vot, teletreball, etc. A més, inclou tot el rellevant de Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, Reutilització d'Informació del Sector Públic i Accessibilitat. També referències a totes les iniciatives promogudes per la Unió Europea com la Passarel·la Digital Única, el node de reconeixement de certificats i la recerca-prototips sobre tecnologies emergents: cadena_de_blocs – contractes_intel·ligents - intel·ligència_artificial – ‘Big_data. Es tenen en consideració les normes tècniques amb especial desenvolupament en interoperabilitat, seguretat i ciberseguretat.

Potencia l'aspecte analític pel qual es localitza el concepte per la seva expressió literal (dispositiu electrònic) o les seves denominacions en llenguatge col·loquial (telèfon mòbil, ‘smartphone’, tableta o targeta criptogràfica o xip) així com assumptes ‘ocults’ en la literalitat dels sintagmes. S'han inclòs 25 elements d'opinió que enuncien les opcions sobre assumptes en controvèrsia, perquè el lector pugui formar-se criteri, acudint a les fonts.

Recull i àmplia el repertori de normes que componen el Codi de l'Administració Electrònica(Obre en nova finestra) publicat pel BOE. Inclou articles de 28 Directives de la UE, 9 Reglaments de la UE, 63 lleis i 65 Reials decrets. Tracta els conceptes i termes definits en 92 normes tècniques (ETSI, W2C, ISO, UNEIX, Guies, STC, etc.).

Aquest diccionari va dirigit a un públic ampli interessat en l'administració electrònica, sigui o no expert en la matèria, amb perfil de gestió i en qualsevol cas a tot aquell que necessita trobar alguna cosa precís, descobrir les limitis dels conceptes, la qual cosa determinen els articles de les normes sobre el particular, així com conèixer altres detalls com a termes tècnics, 347 serveis posats a disposició i 103 institucions amb capacitat normativa, d'execució o de lideratge en matèria d'administració electrònica. Inclou referència a 18 sentències que sentin doctrina sobre l'AE i enllaç a 118 documents connexos amb el tema.

Coeditat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública (MPTFP) i pel Ministeri d'Hisenda (MINHAC) per a la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) en la Col·lecció administració electrònica. Es recomana la lectura electrònica ja que totes les veus principals remeten a la font: l'article, la definició, la institució, la norma, la sentència, etc. 

Diccionari de conceptes i termes de l'administració electrònica nou

Diccionari de conceptes i termes de l'administració electrònica nou

L'autor autor(Obre en nova finestra) ha preparat una aplicació mòbil denominada DiCoTAE(Obre en nova finestra) que facilita la consulta d'aquest diccionari, en descàrrega lliure, sense requerir de permisos especials, sense necessitar d'identificació per a la descàrrega i que és operativa sense consumir tarifa de dades. El MPTFP no té cap responsabilitat sobre ella, facilitant simplement la referència per al seu ús pels actors que ho estimin oportú. Permet cerques en text lliure el que possibilita localitzar termes ‘amagats’ en l'ordenació alfabètica convencional. Així mateix, es disposa d'un canal Youtube denominat ViCoTAE(Obre en nova finestra) , que pretén introduir al no iniciat, en els nous conceptes i l'arquitectura general de l'AE.

Accés Google play(Obre en nova finestra)              (Obre en nova finestra)

 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats