accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Accessibilitat en PDF

Observatori d'Accessibilitat

L'accessibilitat dels continguts disponibles en internet implica també als documents PDF i a la resta de documents enllaçats des de l'HTML. Per tant, és necessari assegurar que tant els documents ofimàtics com els seus PDF derivats siguen accessibles. 

Estos documents no s'han d'utilitzar com a excusa per a no generar continguts mitjançant (X)HTML+CSS. En general no s'ha d'abusar dels documents PDF per a proporcionar informació, utilitzant-los únicament en determinats casos, com per exemple fullets, documents legals o documents de naturalesa extensa per als quals siga convenient proporcionar una versió descarregable i imprimible.


Per a generar documents PDF accessibles és imprescindible que els documents gestionats a través d'un processador de textos (office word, lliure office, etc.) siguen accessibles. Per a generar estos documents accessibles pot seguir les indicacions arreplegades en les següents guies.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General