accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Accessibilitat en PDF

Observatori d'Accessibilitat

L'accessibilitat dels continguts disponibles en internet implica també als documents PDF i a la resta de documents enllaçats des de l'HTML. Per tant, és necessari assegurar que tant els documents ofimàtics com els seus PDF derivats siguin accessibles. 

Aquests documents no s'han d'utilitzar com a excusa per no generar continguts mitjançant (X)HTML+CSS. En general no s'ha d'abusar dels documents PDF per proporcionar informació, utilitzant-los únicament en determinats casos, com per exemple fullets, documents legals o documents de naturalesa extensa pels quals sigui convenient proporcionar una versió descarregable i imprimible.


Per generar documents PDF accessibles és imprescindible que els documents gestionats a través d'un processador de textos (office word, lliure office, etc.) siguin accessibles. Per generar aquests documents accessibles pot seguir les indicacions recollides en les següents guies.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE