accesskey_mod_content

Candidatures Premis TECNIMAP 2010 de les Entitats Locals

Logo de Tecnimap 2010

Universitat de Múrcia

  • eee: Eficàcia i eficiència del procediment electrònic en les operacions financeres (Obri en nova finestra) Es presenten a esta convocatòria els servicis electrònics de “ingrés-cobre” i de “gasto-pague”, que estan implementats en la Universitat de Múrcia, sobre la base de les ferramentes que s'han desenvolupat i lloc en pràctica per la pròpia Universitat, tenint en compte les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics (LAE), així com altres normes d'aplicació; atenent tant la millora en la prestació de servicis als usuaris, com a la eficiència, racionalitat, interoperabilitat i simplificació dels procediments i per tant a la reducció dels costos.Estos servicis electrònics estan en funcionament amb una antiguitat no superior a dos anys

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats