accesskey_mod_content

Candidatures Premis TECNIMAP 2010 de les Entitats Locals

Logo de Tecnimap 2010

Universitat de Múrcia

  • eee: Eficàcia i eficiència del procediment electrònic en les operacions financeres (Obre en nova finestra) Es presenten a aquesta convocatòria els serveis electrònics de “ingrés-cobro” i de “despesa-pago”, que estan implementats a la Universitat de Múrcia, sobre la base de les eines que s'han desenvolupat i lloc en pràctica per la pròpia Universitat, tenint en compte les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics (LAE), així com altres normes d'aplicació; atenent tant la millora en la prestació de serveis als usuaris, com a la eficiència, racionalitat, interoperabilitat i simplificació dels procediments i per tant a la reducció dels costos.Aquests serveis electrònics estan en funcionament amb una antiguitat no superior a dos anys

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats