accesskey_mod_content

Construcció d'una nova generació de servicis innovadors per a ciutadans i empreses: aspectes legals i organitzatius. Obstacles i oportunitats

CAP A UN MODEL DE GESTIÓ PER PROCESSOS

Félix Moliner Aznar
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Defensa

IMPLANTACION D'UN CRM TRIBUTARI EN LA JUNTA D'ANDALUCIA : CIYAT (CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ TRIBUTÀRIA)

Rosario González Gómez
Conselleria d'Economia i Hisenda. Junta d'Andalusia

INTERNET EN EL PROCÉS PARTICIPATIU PER A la REFORMA DE L'ESTATUT DE CATALUNYA

Joan Manuel Espuelas Puigdollers
Direcció general de Participació Ciutadana (Generalitat de Catalunya)

LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA PER A MILLORAR EL SERVICI D'ATENCIÓ Al CIUTADÀ

Francesc Buixeda i Cabré
Ajuntament de Blanes (Girona)

LA CREACIÓ DEL REGISTRE DE PERSONAL AMB LA IMPLANTACIÓ DE SAP RECURSOS HUMANS EN L'AJUNTAMENT DE MADRID

David Martín Barres
Ajuntament de Madrid

LA DESMATERIALITZACIÓ I DESINTERMEDIACIÓN DELS PROCESSOS ADMINISTRATIUS. L'ADMINISTRACIÓ PER VIA ELECTRÒNICA

Miguel Solano Gadea
Steria Ibèrica

L'EXPERIÈNCIA DEL DESPLEGAMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA ELECTRÒNICA EN EL GOVERN BASC

Jaime Domínguez - Macaya
Eusko Jaurlaritza - Governe Basc

LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA. IMPLICACIONS EN LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES ESPANYOLES I PAPER DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

Jorge Ginés Franco
Azertia Tecnologies de la Informació S.A.

LA G-ADMINISTRACIÓ EN EL MINISTERI DE DEFENSA

Enrique Porras Montesinos
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Defensa

LA IDENTITAT DIGITAL EN EL MINISTERI DE DEFENSA

Miguel Ángel Rego Fernández
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Defensa

L'OFICINA DE VIVENDA DE LA COMUNITAT DE MADRID. UN DESENVOLUPAMENT DE SERVICIS Al CIUTADÀ PER MITJANS TELEMÀTICS I PRESENCIALS. UN ANY DE GESTIÓ

Juan Blasco Martínez
Conselleria de Medi ambient i Ordenació del Territori

L'OFICINA SENSE PAPER I EL CORREU ELECTRÒNIC OFICIAL EN EL MINISTERI DE DEFENSA

TCol. D. Fernando Armero Acebrón
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Def

LA REFORMA DEL PARLAMENT I LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Jorge Remuiñán Suárez
Parlament de Galícia

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DEL SEGLE XXI I LA SEUA MATERIALITZACIÓ EN EL GOVERN DIGITAL: EL SISTEMA DEMOTEK© DE VOT ELECTRÒNIC

Itziar Lizeaga Romero
Departament d'Interior - Govern Basc

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN EL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L'ADMINISTRACIÓ

Agustí Cerrillo Martínez
Universitat Oberta de Catalunya

MILLORA DE LA QUALITAT DEL SERVICI EN LA i-SANITAT. PROTECCIÓ DE LES DADES SANITÀRIES DELS CIUDADANOS

Mar Martínez Sánchez
Sector Públic. Grup SIA

‘MOBILE GOVERNMENT’. APROXIMACIÓ JURÍDIC-ADMINISTRATIVA. BENEFICIS I OPORTUNITATS

Rafael Beitia Alcalde
LaneFour Strategy & Management

MODEL CATALÀ. EL BUSCADOR DE LES ADMINISTRACIONS (l'administració googlelizada)

Ignasi Albors
Consorci AOC

MODEL GENÈRIC DE CONSULTA TRAMITACIÓ

Muntanya Merchán Arribas
Ministeri d'Administracions Públiques

NOU ENFOCAMENT DEL SISTEMA DE TRACTAMENT DE FACTURES EN EL S.I. JÚPITER. FACTURA, CONFORMITAT I FIRMA ELECTRÒNICA.

Ignacio García Benito
Director S.I. Júpiter