accesskey_mod_content

Construción dunha nova xeración de servizos innovadores para cidadáns e empresas: aspectos legais e organizativos. Obstáculos e oportunidades

CARA A UN MODELO DE XESTIÓN POR PROCESOS

Félix Moliner Aznar
Secretaría de Estado de Defensa. Ministerio de Defensa

IMPLANTACION DUN CRM TRIBUTARIO NA XUNTA DE ANDALUCIA : CIYAT (CENTRO DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN TRIBUTARIA)

Rosario González Gómez
Consellería de Economía e Facenda. Xunta de Andalucía

INTERNET NO PROCESO PARTICIPATIVO PARA A REFORMA DO ESTATUTO DE CATALUÑA

Joan Manuel Espuelas Puigdollers
Dirección Xeral de Participación Cidadá (Generalitat de Cataluña)

A COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA MELLORAR O SERVIZO DE ATENCIÓN Ao CIDADÁN

Francesc Buixeda i Caberei
Concello de Blanes (Xirona)

A CREACIÓN DO REXISTRO DE PERSOAL COA IMPLANTACIÓN DE SAP RECURSOS HUMANOS NO CONCELLO DE MADRID

David Martín Vales
Concello de Madrid

A DESMATERIALIZACIÓN E DESINTERMEDIACIÓN DOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. A ADMINISTRACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA

Miguel Solano Gadea
Steria Ibérica

A EXPERIENCIA DO DESPREGAMENTO DA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NO GOBERNO VASCO

Jaime Domínguez - Macaya
Eusko Jaurlaritza - Goberno Vasco

A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. IMPLICACIÓNS NA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS ESPAÑOLAS E PAPEL DAS ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS

Jorge Ginés Franco
Azertia Tecnoloxías da Información S.A.

A G-ADMINISTRACIÓN NO MINISTERIO DE DEFENSA

Enrique Porras Montesinos
Secretaría de Estado de Defensa. Ministerio de Defensa

A IDENTIDADE DIXITAL NO MINISTERIO DE DEFENSA

Miguel Anxo Rego Fernández
Secretaría de Estado de Defensa. Ministerio de Defensa

A OFICINA DE VIVENDA DA COMUNIDADE DE MADRID. UN DESENVOLVEMENTO DE SERVIZOS Ao CIDADÁN POR MEDIOS TELEMÁTICOS E PRESENCIAIS. UN ANO DE XESTIÓN

Juan Blasco Martínez
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

A OFICINA SEN PAPEL E O CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL NO MINISTERIO DE DEFENSA

TCol. D. Fernando Armeiro Acebrón
Secretaría de Estado de Defensa. Ministerio de Def

A REFORMA DO PARLAMENTO E As TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

Jorge Remuiñán Suárez
Parlamento de Galicia

A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN DO SÉCULO XXI E A súa MATERIALIZACIÓN NO GOBERNO DIXITAL: O SISTEMA DEMOTEK© DE VOTO ELECTRÓNICO

Itziar Lizeaga Romeu
Departamento de Interior - Goberno Vasco

As TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E O COÑECEMENTO NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS COLEXIADOS DA ADMINISTRACIÓN

Agustí Cerrillo Martínez
Universitat Oberta de Catalunya

MELLORA DA CALIDADE DO SERVIZO NA e-SANIDADE. PROTECCIÓN DOS DATOS SANITARIOS DOS CIDADÁNS

Mar Martínez Sánchez
Sector Público. Grupo SIA

‘MOBILE GOVERNMENT’. APROXIMACIÓN XURÍDICO-ADMINISTRATIVA. BENEFICIOS E OPORTUNIDADES

Rafael Beitia Alcalde
LaneFour Strategy & Management

MODELO CATALÁN. O BUSCADOR DAS ADMINISTRACIÓNS (a administración googlelizada)

Ignasi Albors
Consorci AOC

MODELO XENÉRICO DE CONSULTA TRAMITACIÓN

Montaña Merchán Arribas
Ministerio de Administracións Públicas

NOVO ENFOQUE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE FACTURAS NO S.I. JÚPITER. FACTURA, CONFORMIDADE E FIRMA ELECTRÓNICA.

Ignacio García Benito
Director S.I. Júpiter