accesskey_mod_content

Construcció d'una nova generació de servicis innovadors per a ciutadans i empreses: aspectes legals i organitzatius. Obstacles i oportunitats

POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DEL MINISTERI DE DEFENSA

Néstor Ganuza Artiles
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Defensa

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, DNI-I I PRESTACIÓ DE SERVICIS DE CERTIFICACIÓ: UN OBSTACLE PER A la I-ADMINISTRACIÓ?

Julián Valero Torrijos
Universitat de Múrcia

PROJECTE FENIX. EDICIÓ ELECTRÒNICA DEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Antonio V. Peral Villar
Presidència de la Generalitat Valenciana

REGISTRE TELEMÀTIC D'INTERDICCIONS D'ACCÉS Al JOC

M. Angeles Molpeceres Molpeceres
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

SISTEMA DE GESTIÓ, ENGINYERIA I QUALITAT DEL SISTEMA INTEGRAT JÚPITER. NIVELL 2 DE CMMI

Ignacio García Benito
Director S.I. Júpiter

SISTEMA DE NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Juan Pardo García
Ministeri de Treball. Gerència Informàtica de la Seguretat Social

SISTEMA DE TELEMEDICINA DE LES FORCES ARMADES ESPANYOLES

Comandant Mèdic Alberto Hernández Abadia de Barbará
IGESAN. Ministeri de Defensa

SISTEMA INTEGRAT DE DOCUMENTACIÓNDEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA COMUNITAT DE MADRID

Jesús Castillo Oya
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

TELETREBALL: POSSIBILITAT D'APLICACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA?

Francisco José Aguado-Muñoz Prada
Ministeri de Treball i Assumptes Socials

TRAMITACIÓ SENSE PAPERS EN ELS INCENTIUS A la INVESTIGACIÓ A ANDALUSIA

Manuel Rodríguez Sáez
Conselleria d'Innovació, Ciència i Empresa

UNITATS MÒBILS DE GESTIÓ. ACOSTANT L'ADMINISTRACIÓ Al CIUTADÀ

Carlos Guadián Orta
TAO-gedas