accesskey_mod_content

Tecnimap 2002 - Comunicacions presentades

 • 1.0 Una nova generació de tecnologies per a construir l'Administració Electrònica

 • 1.1 CRM (Customer Relationship Management) i la gestió de les relacions amb el ciutadà

 • 1.2 CRS (Content Management Systems), nou paradigma de les construcció de Portals

 • 2.0 Transformació de l'Administració Pública sobre la base de les tecnologies de la informació

 • 2.1 Administració Electrònica i simplificació de procediments. El procediment administratiu digital

 • 2.2 Administració Electrònica en un entorn de màxima descentralització

 • 2.3 Model pressupostari i construcció d'una Administració Electrònica integrada

 • 3.0 La construcció de la confiança en l'Administració Electrònica

 • 3.1 Els quatre plànols de la seguretat: integritat, confidencialitat, autenticació i disponibilitat

 • 3.2 Identitat digital. Personalitat administrativa digital

 • 3.3 Experiències i perspectives de les PKI (infraestructures de clau pública) espanyoles. La importància de la interoperabilitat

 • 3.7 Accessibilitat dels Servicis públics electrònics

 • 4.0 Les relacions interadministratives i les relacions externa

 • 4.1 Un model per a l'intercanvi de dades entre administracions

 • 4.2 B2B (Business to Business) en les Administracions

 • 4.3 Intranets Administratives i altres projectes vertebradors

 • 4.4 Un marc comú d'interoperabilitat per a les Administracions Públiques

 • 5.0 Administració Electrònica: exigències de noves competències per als empleats públics. L'eFormación

 • 5.1 L'Administració Electrònica exigix una profunda reconversió dels empleats públics

 • 5.2 Tecnologies emergents per a la formació

 • 5.3 El gran moment de l'eFormación. Les millors experiències - 5.4 Reorganització dels recursos TIC de les Administracions Públiques

 • 6.2 El Present i futur del programa ANADA - 6.4 Altres projectes europeus connectats amb Administració Electrònica