accesskey_mod_content

Tecnimap 2002 - Comunicacións presentadas

 • 1.0 Unha nova xeración de tecnoloxías para construír a Administración Electrónica

 • 1.1 CRM (Customer Relationship Management) e a xestión das relacións co cidadán

 • 1.2 CRS (Content Management Systems), novo paradigma da construción de Portais

 • 2.0 Transformación da Administración Pública con base nas tecnoloxías da información

 • 2.1 Administración Electrónica e simplificación de procedementos. O procedemento administrativo dixital

 • 2.2 Administración Electrónica nunha contorna de máxima descentralización

 • 2.3 Modelo orzamentario e construción dunha Administración Electrónica integrada

 • 3.0 A construción da confianza na Administración Electrónica

 • 3.1 O catro planos da seguridade: integridade, confidencialidade, autenticación e dispoñibilidade

 • 3.2 Identidade dixital. Personalidade administrativa dixital

 • 3.3 Experiencias e perspectivas do PKI (infraestruturas de clave pública) españolas. A importancia da interoperabilidade

 • 3.7 Accesibilidade dos Servizos públicos electrónicos

 • 4.0 As relacións interadministrativas e as relacións externa

 • 4.1 Un modelo para o intercambio de datos entre administracións

 • 4.2 B2B (Business to Business) nas Administracións

 • 4.3 Intranets Administrativas e outros proxectos vertebradores

 • 4.4 Un marco común de interoperabilidade para as Administracións Públicas

 • 5.0 Administración Electrónica: esixencias de novas competencias para os empregados públicos. A eFormación

 • 5.1 A Administración Electrónica esixe unha profunda reconversión dos empregados públicos

 • 5.2 Tecnoloxías emerxentes para a formación

 • 5.3 O gran momento da eFormación. As mellores experiencias - 5.4 Reorganización dos recursos TIC das Administracións Públicas

 • 6.2 O Presente e futuro do programa IDA - 6.4 Outros proxectos europeos conectados con Administración Electrónica