accesskey_mod_content

Organització de les Nacions Unides (ONU)

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) = United Nations (UN) connecta institucions internacionals al llarg del món per a promocionar entre altres qüestions una millor administració pública.

UN i-Government Survey

 • United Nations i-Government Survey = Enquesta d'Administració electrònica de l'ONU.

 • Esta enquesta es realitza en l'actualitat cada dos anys. des del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides, Divisió d'Administració Pública i Gestió del Desenvolupament.

 • El primer informe global es realitza en 2001 i avalua l'estat de desenvolupament de l'administració electrònica de tots els Estats membres de l'ONU des del programa United Nations Public Administration Network (UNPAN)(Obri en nova finestra) = Xarxa d'Administració Pública de les Nacions Unides.

 • Des del programa UNPAN, les Nacions Unides establixen uns premis que són reconeixement internacional a l'excel·lència en el servici públic: Premi de Nacions Unides al Servici Públic= United Nations Public Service Awards (UNPSA)(Obri en nova finestra)

 • UN I-Government Surveys(Obri en nova finestra)

UN I-Government Survey 2020

10 juliol 2020

Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development : With addendum on Covid-19 Response (publicat al juliol de 2020).

 • NOTA: Este estudi arreplega un indicador específic de l'àmbit local,  Local Online Service Index (LOSI) = Índex de Servicis en línia locals. S'han analitzat 100 entitats locals mundials, entre elles, Madrid.

 • Servicis electrònics

UN I-Government Survey 2016

01 abril 2010

I-Government in Support of Sustainable Development. © United Nations, (enquesta d'Administració electrònica 2016 de l'ONU: L'Administració electrònica com a suport al desenvolupament sostenible. Publicat al novembre de 2016), 1 PDF de 237 p.

 • Servicis electrònics

UN I-Government Survey 2014

24 juny 2014

I-government for the future we want. © United Nations, (Enquesta d'Administració electrònica 2014 de l'ONU. L'Administració electrònica per al futur que volem. Publicat al juny de 2014), 1 PDF de 284 p.

 • Servicis electrònics

UN I-Government Survey 2012

01 març 2012

I-Government for the People. © United Nations, (publicat al març de 2012), 1 PDF de 160 p.

 • NOTA: The Global I-Government Development Reports and Surveys tenen com a objectiu presentar com els governs usen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per a proporcionar accés i inclusió per a tots.

 • Servicis electrònics

WIPO • The Global Innovation Index (GII)

 • The Global Innovation Index (GII)(Obri en nova finestra) , Índex Mundial d'Innovació, és una publicació conjunta de l'agència de l'ONU: Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) = World Intellectual Property Organization (WIPO)(Obri en nova finestra) la Cornell University, i l'INSEAD Bussiness School for the World.

 • Classifica  –mitjançant indicadors soci econòmics– els resultats de la innovació de diferents països i economies de diferents regions del món.

The Global Innovation Index 2020

02 setembre 2020

The Global Innovation Index (GII) 2020: Who wiill finance innovation. 13th. ed.  (September, 2), 2020, 1 PDF de 448 p. ISSN: 2263-3693.- ISBN: 978-2-38192-000-9

 • Cooperació interadministrativa

The Global Innovation Index 2019

31 juliol 2019

The Global Innovation Index (GII) 2019: Creating Healthy Temps reals—The Future of Medical Innovation [12th. ed.] (July), 2019. ISSN: 2263-3693, ISBN: 979-10-95870-14-2

 • Cooperació interadministrativa

The Global Innovation Index 2015

09 setembre 2015

The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development [8th. ed.] (September), 2015. ISSN: 2263-3693, ISBN: 978-2-9522210-8-5

 • NOTA: Taula 3.1.3 Government’s online service, en 141 països.

 • Cooperació interadministrativa

ITU • Global Cybersecurity Index (GCI)

 • L'anomenat Índex de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) és una iniciativa de la International Telecommunication Union (ITU) = Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT)(Obri en nova finestra) , organisme especialitzat de les Nacions Unides que treballa en la connectivitat internacional de les xarxes de telecomunicacions i que està compromès per a connectar a tota la població mundial.

 • Global Cibersecurity Index és un índex compost per a mesurar el compromís dels Estats Membres de la UIT, amb la ciberseguretat.

Global Cybersecurity Index 2018

01 juliol 2019

Realitzat per ICT Applications and Cybersecurity Division de la International Telecommunications Union (ITU) = Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). [3rd. edition] July, 2019.- 1 fitxer PDF de 90 p.

 • Seguretat