accesskey_mod_content

Disponible el Model de política de gestió de documents electrònics per a Entitats Locals (PGD-el)

14 març 2017

logo ENI

Desenvolupat per organitzacions valencianes de COSITAL, ATIAL juntament amb un grup d'arxivers i tècnics especialitzats en gestió documental conté un model de política de gestió documental local que Interessa a les EE.LL., especialment d'aquelles més xicotetes.

El Model de política de gestió de documents electrònics per a Entitats Locals (PGD-el) conté el model de política de gestió documental local, quadre de classificació funcional i índex de sèries documentals que permetran la gestió dels documents electrònics dels ajuntaments, en el marc de l'esquema nacional d'interoperabilitat, (ENI). Este document es posa al servici de les entitats locals, especialment d'aquelles més xicotetes i amb més dificultats per a elaborar una política de gestió de documents electrònics.

Este model és el resultat del treball desenvolupat per les organitzacions valencianes del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL), l'Associació de tècnics d'Informàtica de l'Administració Local (ATIAL) juntament amb un grup d'arxivers i tècnics especialitzats en gestió documental.

Es partix del convenciment que en el subsector local s'han de buscar espais de convergència entre Arxivers, Informàtics i Secretaris municipals, des d'una aproximació multidisciplinària que facilite una visió completa dels aspectes de la tècnica arxivística i documental, de les TIC i dels aspectes jurídics de qualsevol política pública encaminada a la implantació efectiva de l'Administració digital.

Des d'eixe convenciment, el 28 d'abril de 2016 es va constituir en l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València) un equip multidisciplinari que ha redactat el model, juntament amb un model de Quadre de Classificació, amb la finalitat de posar-los a la disposició de tots els municipis espanyols als quals puga resultar d'utilitat i, al temps, rebre aportacions que ho milloren.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publica el Model de política de gestió de documents electrònics per a Entitats Locals (PGD-el) per a facilitar la seua difusió i posada a disposició entre les entitats locals i servirà de base per a pròxims treballs en este terreny per part del Grup de Treball de Document, Expedient i Arxiu-i de la Comissió  Sectorial d'Administració Electrònica.

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General