accesskey_mod_content

PLATA

��

La traducci�� del portal que vost�� est�� visualitzant ha sigut realitzada per un sistema autom��tic de traducci�� sense revisi�� de les traduccions per part i traductors humans .
��
Aquest sistema denominat PLATA utilitza motors de traducci�� autom��tics opensource basats en regles i en estad��stiques. Els sistemes han sigut entrenats amb corpus espec��fics per a les mat��ries dels portals, generalment mat��ries administratives. A m��s s'ha procedit a una revisi�� de conceptes clau que no han de ser tradu��ts com a noms, direccions, cognoms, etc. Encara que es tracta de fer el major esfor�� per millorar els diccionaris, en ser una traducci�� autom��tica sense revisi�� manual directa no es pot assegurar la correcta traducci�� de tots els t��rminos.la qualitat de les traduccions varien segons l'idioma i estan marcades i definides pels llindars de qualitat que la tecnologia actual en mat��ria de traducci�� autom��tica proporciona.
��
Si troba algun concepte incorrectament tradu��t o que no haja de traduir-se en el portal en el qual estava navegant pose's en contacte amb el suport d'aquest portal per a esmenar l'error.

......................................................


La traducci�� del portal que vost�� est�� visualitzant ha estat realitzada per un sistema autom��tic de traducci�� sense revisi�� dels traduccions per part i traductors humans .
��
Aquest sistema denominat PLATA utilitza motors de traducci�� autom��tics opensource basats en regles i en estad��stiques. Els sistemes han estat entrenats amb corpus espec��fics per als mat��ries dels portals, generalment mat��ries administratives. A m��s s'ha procedit a una revisi�� de conceptes clau que no han de ser tradu��ts com a noms, adreces, cognoms, etc. Encara que ��s tracta de fer el major esfor�� per millorar els diccionaris, a ser una traducci�� autom��tica sense revisi�� manual directa no ��s pot assegurar la correcta traducci�� de tots els t��rminos.la qualitat dels traduccions varien segons l'idioma i estan marcades i definides pels llindars de qualitat que la tecnologia actual en mat��ria de traducci�� autom��tica proporciona.
��
Si troba algun concepte incorrectament tradu��t o que no hagi de traduir-s'a el portal en el qual estava navegant posi's en contacte amb el suport d'aquest portal per esmenar l'error.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General