content _ mod _ accesskey

 

La traducción del portal que usted está visualizando ha sido realizada por un sistema automático de traducción sin revisión de las traducciones por parte e traductores humanos .
 
Itzulpen automatikoak erabiltzen ditu sistema horrek ZILARREZKO motorrak (opensource arauetan oinarritutako eta estatistiketan, gai izan duten Sistemak corpus espezifikoak egiteko entrenatutako atariak, gai administratibo oro har. gainera, berraztertu egin dira, itzulitako batez ere funtsezko kontzeptuak ez dira izenak, helbideak, abizenak, etab. Ere hobetu egin da ahaleginik handiena, hiztegiak, itzulpen automatikoa ezin da zuzenean aztertu gabe izan al manual guztiak itzulpenen kalitate egokia ziurtatzea términos.la itzulpena eta hizkuntzaren araberakoak dira, zehaztutako mugak zehazten dituzte eta egungo teknologiak ematen dituen kalitate arloko itzulpen automatikoa.
 
Si encuentra algún concepto incorrectamente traducido o que no deba traducirse en el portal en el que estaba navegando póngase en contacto con el soporte de dicho portal para subsanar el error.

..................


La traducció del portal que vostè està visualitzant ha estat realitzada per un sistema automàtic de traducció sense revisió de les traduccions per part i traductors humans .
 
Aquest sistema denominat PLATA utilitza motors de traducció automàtics opensource basats en regles i en estadístiques. Els sistemes han estat entrenats amb corpus específics per a les matèries dels portals, generalment matèries administratives. A més s'ha procedit a una revisió de conceptes clau que no han de ser traduïts com a noms, adreces, cognoms, etc. Encara que es tracta de fer el major esforç per millorar els diccionaris, en ser una traducció automàtica sense revisió manual directa no es pot assegurar la correcta traducció de tots els términos.la qualitat de les traduccions varien segons l'idioma i estan marcades i definides pels llindars de qualitat que la tecnologia actual en matèria de traducció automàtica proporciona.
 
Si troba algun concepte incorrectament traduït o que no hagi de traduir-se al portal en el qual estava navegant posi's en contacte amb el suport d'aquest portal per esmenar l'error.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia