accesskey_mod_content

La mobilitat en els serveis d'Administraci?n Electr?nica

L'avan? de les tecnolog?as en qu? es recolzen els serveis en mobilitat, permeten a les Administracions P?blicas desenvolupar una nova gamma de serveis digitals.

Les dades estigueu?sticos publicats per la Fundaci?n Telef?nica, en el seu informe anual " La Societat de la Informaci?n en Espa?a(Obre en nova finestra) ", revelen que en 2014 va haver-hi 21.44 milions d'espa?oles que van accedir a Internet en mobilitat, 4 milions m?s que en 2013. L'Administraci?n Electr?nica no pot romandre aliena a aquesta tend?ncia social, oferint una resposta de les Administracions P?blicas a aquesta demanda de serveis en mobilitat. De fet, aquest mateix informe destaca que el 49% dels espa?oles tenen relaci?n amb l'administraci?n a trav?s d'Internet.

En el seu estudi ? M-Government: Mobile Technologies for Responsive Governments and Connected Societies(Obre en nova finestra) ? , l'OECD caracteritza aquests serveis com una gamma nova de serveis, no necess?riament resultat de realitzar una portabilitat dels existents al nou entorn, oferint una major capacitat de resposta i m?s efici?ncia a les Administracions P?blicas. La introducci?n de les tecnolog?as m?vils en les Administracions P?blicas, en definitiva, expandeixen les seves capacitats, sent accessible per un major n?nero de ciutadans i habilitant serveis m?s participatius.

Per? al mateix temps s?n un nou vector pel seu transformaci?n. La mobilitat obre la porta a nous serveis a l'interior de les Administracions P?blicas. Tant per a alts c?rrecs com per a funcionaris, les tecnolog?as m?vils de dades aporten noves eines de productivitat per al seu treball.

Moltes administracions p?blicas durant aquests ?ltimos a?us han vingut desenvolupant aplicacions espec?ficas per a entorns m?vils. Pots consultar-los en:

Cercador d'apps desenvolupades per l'AGE

Les dades recaptades tambi?n poden consultar-se en aquests documents en format XLSX(Obre en nova finestra) o en format ODS(Obre en nova finestra) i que han estat declarats com a actius reutilitzables al portal datos.gob.es (dades actualitzades a 30-9-2015).

Si desitges incloure una nova app en aquest cat?logo posa't en contacte amb nosaltres .

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General