accesskey_mod_content

Un dos alicerces do Plan de Transformaci?n dixital da Administraci?n Xeral do Estado? e os seus Organismos P?blicos, a Estratexia TIC?(Abre en nova xanela) constit?eo a aposta por un novo modelo de prestaci?n de servizos m?s racional, articulado ao redor da idea de servizos compartidos, de car?cter obrigatorio e sustitutivo dos anteriormente existentes, salvo singulares excepci?ns, e ? idea de infraestruturas com?ns no ?mbito das tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns.

Por estas raz?ns, a Comisi?n de Estratexia TIC - CETIC? aprob? no seu reuni?n do 15 de Setembro de 2015 o Marco Regulador da Declaraci?n de servizos compartidos?(Abre en nova xanela) e realiz? adem?s a primeira declaraci?n de servizos compartidos (Abre en nova xanela) .

Nesta primeira declaraci?n inclu?ronse 14 servizos, alg?ns deles xa en funcionamento e outros deles en proceso de desenvolvemento e implantaci?n.

 • Servizo unificado de telecomunicaci?ns
 • Servizo de seguridade xestionada
 • Servizo de aloxamento de infraestruturas TIC
 • Servizo de nube h?brida (Nube SARA)
 • Servizo de correo electr?nico unificado
 • Servizo multicanle de atenci?n ao cidad?n
 • Servizo de gesti?n do rexistro
 • Servizo de gesti?n de notificaci?ns
 • Servizo de gesti?n de n?mina
 • Servizo integrado de gesti?n de persoal
 • Servizo com?n de gesti?n econ?mico-orzamentaria
 • Servizo com?n de generaci?n e validaci?n de firmas electr?nicas
 • Servizo de gesti?n de expediente e documento electr?nico
 • Servizo de gesti?n de arquivo electr?nico
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral