accesskey_mod_content

Un dos alicerces do Plan de Transformación dixital da Administración Xeral do Estado  e os seus Organismos Públicos, a Estratexia TIC (Abre en nova xanela) constitúeo a aposta por un novo modelo de prestación de servizos máis racional, articulado ao redor da idea de servizos compartidos, de carácter obrigatorio e sustitutivo dos anteriormente existentes, salvo singulares excepcións, e á idea de infraestruturas comúns no ámbito das tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Por estas razóns, a Comisión de Estratexia TIC - CETIC  aprobou na súa reunión do 15 de Setembro de 2015 o Marco Regulador da Declaración de servizos compartidos (Abre en nova xanela) e realizou ademais a primeira declaración de servizos compartidos (Abre en nova xanela) .

Nesta primeira declaración incluíronse 14 servizos, algúns deles xa en funcionamento e outros deles en proceso de desenvolvemento e implantación.

 • Servizo unificado de telecomunicacións
 • Servizo de seguridade xestionada
 • Servizo de aloxamento de infraestruturas TIC
 • Servizo de nube híbrida (Nube SARA)
 • Servizo de correo electrónico unificado
 • Servizo multicanle de atención ao cidadán
 • Servizo de xestión do rexistro
 • Servizo de xestión de notificacións
 • Servizo de xestión de nómina
 • Servizo integrado de xestión de persoal
 • Servizo común de xestión económico-orzamentaria
 • Servizo común de xeración e validación de firmas electrónicas
 • Servizo de xestión de expediente e documento electrónico
 • Servizo de xestión de arquivo electrónico