accesskey_mod_content

Un dels pilars del Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics, l'Estratègia TIC (Obre en nova finestra) ho constitueix l'aposta per un nou model de prestació de serveis més racional, articulat entorn de/entorn de la idea de serveis compartits, de caràcter obligatori i substitutiu dels anteriorment existents, excepte singulars excepcions, i a la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Per aquestes raons, la Comissió d'Estratègia TIC - CETIC  va aprovar en la seva reunió del 15 de Setembre de 2015 el Marco Regulador de la Declaració de serveis compartits (Obre en nova finestra) i va realitzar a més la primera declaració de serveis compartits (Obre en nova finestra) .

En aquesta primera declaració s'han inclòs 14 serveis, alguns d'ells ja en funcionament i uns altres d'ells en procés de desenvolupament i implantació.

 • Servei unificat de telecomunicacions
 • Servei de seguretat gestionada
 • Servei d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servei de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servei de correu electrònic unificat
 • Servei multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servei de gestió del registre
 • Servei de gestió de notificacions
 • Servei de gestió de nòmina
 • Servei integrat de gestió de personal
 • Servei comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servei comú de generació i validació de signatures electròniques
 • Servei de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servei de gestió d'arxiu electrònic