accesskey_mod_content

Un dels pilars del Pla de Transformaci?n digital de l'Administraci?n General de l'Estat? i els seus Organismes P?blicos, l'Estrat?gia TIC?(Obre en nova finestra) ho constitueix l'aposta per un nou model de prestaci?n de serveis m?s racional, articulat entorn de/entorn de la idea de serveis compartits, de car?cter obligatori i substitutiu dels anteriorment existents, excepte singulars excepcions, i a la idea d'infraestructures comunes en el ?mbito de les tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions.

Per aquestes raons, la Comisi?n d'Estrat?gia TIC - CETIC? aprob? en el seu reuni?n del 15 de Setembre de 2015 el Marco Regulador de la Declaraci?n de serveis compartits?(Obre en nova finestra) i realiz? adem?s la primera declaraci?n de serveis compartits (Obre en nova finestra) .

En aquesta primera declaraci?n s'han incl?s 14 serveis, alguns d'ells ja en funcionament i uns altres d'ells en proc?s de desenvolupament i implantaci?n.

 • Servei unificat de telecomunicacions
 • Servei de seguretat gestionada
 • Servei d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servei de n?vol h?brida (N?vol SARA)
 • Servei de correu electr?nico unificat
 • Servei multicanal d'atenci?n al ciutad?
 • Servei de gesti?n del registre
 • Servei de gesti?n de notificacions
 • Servei de gesti?n de n?mina
 • Servei integrat de gesti?n de personal
 • Servei com?n de gesti?n econ?mico-pressupost?ria
 • Servei com?n de generaci?n i validaci?n de signatures electr?nicas
 • Servei de gesti?n d'expedient i document electr?nico
 • Servei de gesti?n d'arxiu electr?nico
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General