accesskey_mod_content

Taller de programari lliure: Productes i Servicis per a les Administracions

Logo de Tecnimap 2004

El “Taller de programari lliure: productes i servicis per a les Administracions” té l'objectiu d'oferir als assistents una visió panoràmica, alhora que sintètica, de l'estat de situació dels productes i servicis de programari lliure per a les AA.PP., recolzada amb referències a experiències concretes del sector públic i documentació per a aprofundir en la matèria.

Es tracten qüestions com les següents: perspectiva de l'Administració; polítiques i actuacions en la UE; estat de maduresa del programari lliure; estàndards oberts i formats de documents; posats clients i estacions de treball en Linux; implantació de programari lliure en grans organitzacions; les distribucions de programari lliure i els servicis de suport i manteniment; els servicis i perifèrics d'impressió; la formació i certificació de professionals en programari lliure; les llicències i la propietat intel·lectual.

 • Administració electrònica i programari lliure.
  D. Miguel A. Amutio Gómez, Cap d'Àrea de Planificació i Explotació
  MINISTERI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
  .
  Oferix una perspectiva de l'Administració sobre la promoció i l'ús del sw lliure i exposa aspectes d'interés per al desenvolupament de l'Administració electrònica. Resumix el marc legal i requisits de l'Administració que afecten al programari; i referència als ‘Criteris de seguretat, normalització i conservació’. Finalment, presenta una visió panoràmica de polítiques i actuacions en la Unió Europea i en els EE.MM.
 • Programari lliure: Maduresa, Estandares i Formats d'Intercanvi.
  D. Juan Ramón Alegret, Business Development Manager
  SUN MICROSYSTEMS.
  Oferix una visió sobre la maduresa del sw lliure, incloent drets/llibertats, llicències i comunitats; estat actual i on s'utilitza (desktop, infraestructura, aplicacions de gestion); així com el sw lliure en les AA.PP.; experiències en les AA.PP. Es tracten els estàndards oberts i el sw lliure. S'aprofundix en els formats d'intercanvi: importància de les especificacions no propietàries; recomanacions de la Unió Europea per a formats de documents; Informe Valoris; OASI; i recomanacions del CSIAE. Finalment, es presenten diverses experiències.
 • Linux en el sistema client: desktop, terminal transaccional, estació de treball.
  D. Ben Marx, Desenvolupament de Negoci Linux
  IBM
  Exposa motius pels quals les AA.PP. es plantegen la migració de sistemes client a Linux. Descriu l'escenari Linux vs. Windows i presenta expectatives dels analistes sobre implantacions Linux en sistemes client. Oferix una classificació dels sistemes client; l'avaluació dels sistemes per a ser migrats o realitzats en Linux; les arquitectures de solucions Linux en client, incloent sistemes client/servidor amb Linux, per a client lleuger, pesat i "prim". Es presenten referències de sistemes client Linux i experiències d'implantació en sistemes client en el sector públic.
 • El programari lliure en les grans organitzacions. Distribucions: manteniment, suport i seguretat. Casos reals.
  D. Rubén Rubio de l'Oliva, Director Desenvolupe de Negoci i D. Rafael Grimán Canto, Enginyer de Sistemes
  NOVELL.
  Explica el concepte de distribució, les distribucions: tipus, classificació i valor afegit. Tracta el suport i el manteniment i la seua relació amb les llicències; models de suport i manteniment del sw lliure i servicis disponibles en el mercat. Tracta la seguretat, incloent virus, pegats, actualitzacions, versions d'alt nivell de seguretat, la certificació de la seguretat del sw lliure, i productes estavella en seguretat; i altres aspectes.
 • Desenvolupaments de programari lliure per a perifèrics (impressores).
  D. Carlos Cabildo, Product Màrqueting Manager i D. Gustavo Forns, Product Manager Solucions i Servicis
  OKI SYSTEMS (IBÈRICA), S. a. O.
  Tracta de desenvolupaments en programari lliure per a la gestió d'impressió, contemplant les qüestions relatives a la configuració i gestió de targetes de xarxa; instal·lació, configuració i gestió d'impressores; gestió i control de treballs d'impressió; perfils d'impressió. Exposa l'experiència de desenvolupament de controladors per a GNU/Linex de la Junta d'Extremadura.
 • II Informe Andago sobre l'ús de Linux i Programari Lliure en l'Entorn Eorporativo Español.
  D. José Mª Om
  ANDAGO.
  Presentació de l'II Informe Andago sobre l'ús de Linux i Programari Lliure en l'Entorn Corporatiu Español.
 • Programari lliure: llicències i propietat intel·lectual.
  D. Jesús M. González-Barahona, D. Joaquín Seoane Pascual, D. Gregorio Robles
  UNIVERSITAT REI JUAN CARLOS.
  Sobre la base dels conceptes fonamentals del programari lliure presenta els tipus de llicències més habituals: de tipus copyleft, exemples, GPL, LGPL i no-copyleft, exemples, BSD, MIT; altres llicències; i el llicenciament dual. Explica les clàusules de no responsabilitat. A continuació explica les qüestions relatives a les patents de programari i a les marques registrades. I, finalment, presenta casos d'estudi.

0 Comentaris

No hi ha comentaris