accesskey_mod_content

Taller de software libre: Produtos e Servizos para as Administracións

Logo de Tecnimap 2004

O “Taller de software libre: produtos e servizos para as Administracións” ten o obxectivo de ofrecer aos asistentes unha visión panorámica, á vez que sintética, do estado de situación dos produtos e servizos de software libre para as AA.PP., apoiada con referencias a experiencias concretas do sector público e documentación para profundar na materia.

Trátanse cuestións como as seguintes: perspectiva da Administración; políticas e actuacións na UE; estado de madurez do software libre; estándares abertos e formatos de documentos; postos clientes e estacións de traballo en Linux; implantación de software libre en grandes organizacións; as distribucións de software libre e os servizos de soporte e mantemento; os servizos e periféricos de impresión; a formación e certificación de profesionais en software libre; as licenzas e a propiedade intelectual.

 • Administración electrónica e software libre.
  D. Miguel A. Amutio Gómez, Xefe de Área de Planificación e Explotación
  MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
  .
  Ofrece unha perspectiva da Administración sobre a promoción e o uso do sw libre e expón aspectos de interese para o desenvolvemento da Administración electrónica. Resume o marco legal e requisitos da Administración que afectan o software; e referencia aos ‘Criterios de seguridade, normalización e conservación’. Finalmente, presenta unha visión panorámica de políticas e actuacións na Unión Europea e na EE.MM.
 • Software libre: Madurez, Estandares e Formatos de Intercambio.
  D. Juan Ramón Alegret, Business Development Manager
  SUN MICROSYSTEMS.
  Ofrece unha visión sobre a madurez do sw libre, incluíndo dereitos/liberdades, licenzas e comunidades; estado actual e onde se utiliza (desktop, infraestrutura, aplicacións de gestion); así como o sw libre nas AA.PP.; experiencias nas AA.PP. Trátanse os estándares abertos e o sw libre. Profúndase nos formatos de intercambio: importancia das especificacións non propietarias; recomendacións da Unión Europea para formatos de documentos; Informe Valoris; OASIS; e recomendacións do CSIAE. Finalmente, preséntanse diversas experiencias.
 • Linux no sistema cliente: desktop, terminal transaccional, estación de traballo.
  D. Ben Marx, Desenvolvemento de Negocio Linux
  IBM
  Expón motivos polos que as AA.PP. se expoñen a migración de sistemas cliente a Linux. Describe o escenario Linux vs. Windows e presenta expectativas dos analistas sobre implantacións Linux en sistemas cliente. Ofrece unha clasificación dos sistemas cliente; a avaliación dos sistemas para ser migrados ou realizados en Linux; as arquitecturas de solucións Linux en cliente, incluíndo sistemas cliente/servidor con Linux, para cliente lixeiro, pesado e "delgado". Preséntanse referencias de sistemas cliente Linux e experiencias de implantación en sistemas cliente no sector público.
 • O software libre nas grandes organizacións. Distribucións: mantemento, soporte e seguridade. Casos reais.
  D. Rubén Rubio da Oliva, Director Desenvolvemento de Negocio e D. Rafael Grimán Canto, Enxeñeiro de Sistemas
  NOVELL.
  Explica o concepto de distribución, as distribucións: tipos, clasificación e valor engadido. Trata o soporte e o mantemento e a súa relación coas licenzas; modelos de soporte e mantemento do sw libre e servizos dispoñibles no mercado. Trata a seguridade, incluíndo virus, parches, actualizacións, versións de alto nivel de seguridade, a certificación da seguridade do sw libre, e produtos estrela en seguridade; e outros aspectos.
 • Desenvolvementos de software libre para periféricos (impresoras).
  D. Carlos Cabildo, Product Mercadotecnia Manager e D. Gustavo Forns, Product Manager Solucións e Servizos
  OKI SYSTEMS (IBÉRICA), S. a. U.
  Trata de desenvolvementos en software libre para a xestión de impresión, contemplando as cuestións relativas á configuración e xestión de cartóns de rede; instalación, configuración e xestión de impresoras; xestión e control de traballos de impresión; perfís de impresión. Expón a experiencia de desenvolvemento de controladores para GNU/Linex da Xunta de Estremadura.
 • II Informe Andago sobre o uso de Linux e Software Libre na Contorna Eorporativo Español.
  D. José Mª Olmo
  ANDAGO.
  Presentación do II Informe Andago sobre o uso de Linux e Software Libre na Contorna Corporativa Español.
 • Software libre: licenzas e propiedade intelectual.
  D. Jesús M. González-Barahona, D. Joaquín Seoane Pascual, D. Gregorio Carballos
  UNIVERSIDADE REI JUANCARLOS .
  Sobre a base dos conceptos fundamentais do software libre presenta os tipos de licenzas máis habituais: de tipo copyleft, exemplos, GPL, LGPL e non-copyleft, exemplos, BSD, MIT; outras licenzas; e o licenciamiento dual. Explica as cláusulas de non responsabilidade. A seguir explica as cuestións relativas ás patentes de software e ás marcas rexistradas. E, finalmente, presenta casos de estudo.

0 Comentarios

Non hai comentarios

 

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas