accesskey_mod_content

Nova versió del Sistema d'Informació del Registre Central de Personal, AnotaRCP i EditaRCP

11 febrer 2020

Els sistemes i servicis del Registre Central de Personal s'han adaptat per a la gestió de l'IV Conveni únic de personal laboral de l'Administració de l'Estat, incloent a més altres millores.

L'és Registro Central de Personal (RCP) l'òrgan en el qual s'inscriu al personal al servici de l'Administració de l'Estat i de les Universitats Públiques, i s'anoten tots els actes que afecten a la seua vida administrativa, mitjançant l'enviament dels corresponents documents registrals.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obri en nova finestra) , establix en el seu article 26 l'emissió dels documents administratius a través de mitjans electrònics.

EditaRCP permet a les unitats de RH la generació de documents registrals, i AnotaRCP el seu enviament per mitjà electrònic al RCP, en línia amb la Llei 39/2015.

S'ha evolucionat el Sistema d'informació del RCP AnotaRCP , i EditaRCP perquè permeta la gestió de personal  laboral i els seus llocs de treball amb el model d'enquadrament basat en especialitats i famílies professionals, definit en IV Conveni col·lectiu únic de l'Administració General de l'Estat (IV CUAGE ).(Obri en nova finestra)

La nova versió de AnotaRCP també inclou la incorporació de nous mètodes per a permetre enviar tots els tipus de documents registrals, la possibilitat d'afegir informació de contacte de la unitat de RH, gestió de peticions duplicades, i millores en la gestió d'errors.

Per a més informació consulte la secció de Anota RCP en el CTT , on trobarà la informació detallada dels canvis.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General