accesskey_mod_content

Nova versión do Sistema de Información do Rexistro Central de Persoal, AnotaRCP e EditaRCP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 febreiro 2020

Os sistemas e servizos do Rexistro Central de Persoal adaptáronse para a xestión do IV Convenio único de persoal laboral da Administración do Estado, incluíndo ademais outras melloras.

O Registro Central de Personal ( RCP ) é o órgano no que se inscribe ao persoal ao servizo da Administración do Estado e das Universidades Públicas, e anótanse todos os actos que afecten á súa vida administrativa, mediante o envío dos correspondentes documentos rexistrais.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) , establece no seu artigo 26 a emisión dos documentos administrativos a través de medios electrónicos.

EditaRCP permite ás unidades da RRHH xeración de documentos rexistrais, e AnotaRCP o seu envío por medio electrónico ao RCP , en liña coa Lei 39/2015.

Evolucionouse o Sistema de información do RCP, AnotaRCP e EditaRCP para que permita a xestión de persoal  laboral e os seus postos de traballo co modelo de encuadramiento baseado en especialidades e familias profesionais, definido no IV Convenio colectivo único da Administración Xeral do Estado (IV CUAGE ).(Abre en nova xanela)

A nova versión de AnotaRCP tamén inclúe a incorporación de novos métodos para permitir enviar todos os tipos de documentos rexistrais, a posibilidade de engadir información de contacto da unidade de , RRHH xestión de pedimentos duplicados, e melloras na xestión de erros.

Para máis información consulte a sección de Anota RCP no CTT , onde atopará a información detallada dos cambios.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns