accesskey_mod_content

Audiència pública del Reial decret pel qual es regula la reutilització de la informació del Sector Públic Estatal

  "Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

  27 febrer 2018

  El tràmit d'audiència pública es trobarà obert fins al pròxim 20 de març per a recepció de comentaris.

  La Llei 18/2015(Obri en nova finestra) , de 9 de juliol, va incorporar a l'ordenament jurídic espanyol els canvis introduïts per la Directiva 2013/37/UE, modificant la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Esta llei va consagrar l'obligació inequívoca de les Administracions i organismes del sector públic de posar a disposició la informació reutilitzable, amb les excepcions previstes, així com la millora de la regulació dels formats i la incorporació del principi de costos marginals en el càlcul del règim de tarifes per la reutilització de documents.

  Resulta necessari escometre un desenvolupament reglamentari actualitzat a esta situació normativa,  que complete i aportació major seguretat jurídica a este nou escenari. Este reial decret, que se sotmet ara al tràmit d'audiència, vé a solucionar esta necessitat. Desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, incorporant les novetats que porta amb si la directiva comunitària 2013/37/UE, de 26 de juny, prevaler el concepte de posada a la disposició de la informació enfront del d'autorització, a més d'establir un model sòlid de governança que garantisca l'adequada coordinació de les iniciatives que es duguen a terme en matèria de dades obertes. En este sentit, es posa de rellevància l'aprofitament de les sinergies existents amb les polítiques de transparència.

  El tràmit d'audiència i informació pública té per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats. Este tràmit es troba publicat en la web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) . La recepció d'aportacions estarà oberta fins al pròxim 20 de març.

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i servicis comuns