accesskey_mod_content

Audiència pública del Reial decret pel qual es regula la reutilització de la informació del Sector Públic Estatal

  "Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

  27 febrer 2018

  El tràmit d'audiència pública es trobarà obert fins al proper 20 de març per a recepció de comentaris.

  La Llei 18/2015(Obre en nova finestra) , de 9 de juliol, va incorporar a l'ordenament jurídic espanyol els canvis introduïts per la Directiva 2013/37/UE, modificant la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Aquesta llei va consagrar l'obligació inequívoca de les Administracions i organismes del sector públic de posar a disposició la informació reutilitzable, amb les excepcions previstes, així com la millora de la regulació dels formats i la incorporació del principi de costos marginals en el càlcul del règim de tarifes per la reutilització de documents.

  Resulta necessari escometre un desenvolupament reglamentari actualitzat a aquesta situació normativa,  que completi i aportació major seguretat jurídica a aquest nou escenari. Aquest reial decret, que se sotmet ara al tràmit d'audiència, ve a solucionar aquesta necessitat. Desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, incorporant les novetats que porta amb si la directiva comunitària 2013/37/UE, de 26 de juny, prevalent el concepte de posada a la disposició de la informació enfront del d'autorització, a més d'establir un model sòlid de governança que garanteixi l'adequada coordinació de les iniciatives que es duguin a terme en matèria de dades obertes. En aquest sentit, es posa de rellevància l'aprofitament de les sinergies existents amb les polítiques de transparència.

  El tràmit d'audiència i informació pública té per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats. Aquest tràmit es troba publicat a la web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obre en nova finestra) . La recepció d'aportacions estarà oberta fins al proper 20 de març.

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i serveis comuns