accesskey_mod_content

Audiencia pública do Real Decreto polo que se regula a reutilización da información do Sector Público Estatal

  "Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

  27 febreiro 2018

  O trámite de audiencia pública atoparase aberto ata o próximo 20 de marzo para recepción de comentarios.

  A Lei 18/2015(Abre en nova xanela) , do 9 de xullo, incorporou ao ordenamento xurídico español os cambios introducidos pola Directiva 2013/37/UE, modificando a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público. Esta lei consagrou a obriga inequívoca das Administracións e organismos do sector público de pór a disposición a información reutilizable, coas excepcións previstas, así como a mellora da regulación dos formatos e a incorporación do principio de custos marxinais no cálculo do réxime de tarifas pola reutilización de documentos.

  Resulta necesario acometer un desenvolvemento regulamentario actualizado a esta situación normativa,  que complete e achegue maior seguridade xurídica a este novo escenario. Este real decreto, que se somete agora ao trámite de audiencia, vén solucionar esta necesidade. Desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, incorporando as novidades que trae consigo a directiva comunitaria 2013/37/UE, do 26 de xuño, primando o concepto de posta a disposición da información fronte ao de autorización, ademais de establecer un modelo sólido de gobernación que garanta a adecuada coordinación das iniciativas que leven a cabo en materia de datos abertos. Neste sentido, ponse de relevancia o aproveitamento das sinerxias existentes coas políticas de transparencia.

  O trámite de audiencia e información pública ten por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades. Este trámite atópase publicado na web do Ministerio de Facenda e Función Pública(Abre en nova xanela) . A recepción de achegas estará aberta ata o próximo 20 de marzo.

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns