accesskey_mod_content

Aprovat el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat (Estratègia TIC)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 octubre 2015

L'Estratègia TIC, en el seu horitzó temporal 2015-2020, millorarà l'activitat de l'Administració, fent-la senzilla i eficient.

El Consell de Ministres de 2 d'octubre ha aprovat el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat (AGE) i els seus organismes públics (Estratègia TIC 2015-2020), tal com es va acordar en la Comissió d'Estratègia de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions celebrada el 15 de setembre de 2015.

Esta estratègia deriva del Reial decret de 2014 sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'AGE i els seus Organismes Públics, així com de les mesures CORA, i suposa el marc estratègic global per a avançar en la transformació de l'Administració en establir els seus principis rectors, els objectius i les accions per a aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital.

Este projecte respon a les noves demandes de la societat, proporcionant informació i servicis digitals en qualsevol moment, en qualsevol lloc i per diferents canals, generant noves formes de relació amb els ciutadans, facilitant oportunitats de negoci i innovant en els servicis, aprofitant sempre les oportunitats que proporcionen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Transformació digital abans de 2020

L'Estratègia TIC planteja la transformació digital abans de 2020, i per a açò incorpora les recomanacions de l'OCDE i l'estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital. A més, és un clar instrument per a l'aplicació de les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

Entre els seus objectius està configurar els plans dels ministeris per a emprendre la transformació digital en el seu àmbit de competència per a arribar a un nou model de prestació de servicis més racional, articulat entorn de/entorn de la idea de servicis compartits, de caràcter obligatori i que substituïsca als existents, excepte excepcions. A més, desenvolupa la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

En la primera declaració de servicis compartits, aprovada en la Comissió TIC s'han inclòs 14 servicis, alguns ja en funcionament i uns altres en procés d'implantació:

 • Servici unificat de telecomunicacions
 • Servici de seguretat gestionada
 • Servici d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servici de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servici de correu electrònic unificat
 • Servici multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servici de gestió del registre
 • Servici de gestió de notificacions
 • Servici de gestió de nòmina
 • Servici integrat de gestió de personal
 • Servici comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servici comú de generació i validació de firmes electròniques
 • Servici de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servici de gestió d'arxiu electrònic

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

 • Servicis electrònics