accesskey_mod_content

Aprobado o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado (Estratexia TIC)

  05 outubro 2015

  A Estratexia TIC, no seu horizonte temporal 2015-2020, mellorará a actividade da Administración, facéndoa sinxela e eficiente.

  O Consello de Ministros de 2 de outubro aprobou o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado (AGE) e os seus organismos públicos (Estratexia TIC 2015-2020), tal e como se acordou na Comisión de Estratexia de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións celebrada o 15 de setembro de 2015.

  Esta estratexia deriva do Real Decreto de 2014 sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na AGE e os seus Organismos Públicos, así como das medidas CORA, e supón o marco estratéxico global para avanzar na transformación da Administración ao establecer os seus principios reitores, os obxectivos e as accións para alcanzalos, así como os fitos para o desenvolvemento gradual da Administración Dixital.

  Este proxecto responde ás novas demandas da sociedade, proporcionando información e servizos dixitais en calquera momento, en calquera lugar e por diferentes canles, xerando novas formas de relación cos cidadáns, facilitando oportunidades de negocio e innovando nos servizos, aproveitando sempre as oportunidades que proporcionan as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

  Transformación dixital antes de 2020

  A Estratexia TIC expón a transformación dixital antes de 2020, e para iso incorpora as recomendacións do OCDE e a estratexia da Comisión Europea para o Mercado Único Dixital. Ademais, é un claro instrumento para a aplicación das novas leis de Procedemento Administrativo Común e Réxime Xurídico das Administracións Públicas.

  Entre os seus obxectivos está configurar os plans dos ministerios para emprender a transformación dixital no seu ámbito de competencia para chegar a un novo modelo de prestación de servizos máis racional, articulado ao redor da idea de servizos compartidos, de carácter obrigatorio e que substitúa aos existentes, salvo excepcións. Ademais, desenvolve a idea de infraestruturas comúns no ámbito das tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

  Na primeira declaración de servizos compartidos, aprobada na Comisión TIC incluíronse 14 servizos, algúns xa en funcionamento e outros en proceso de implantación:

  • Servizo unificado de telecomunicacións
  • Servizo de seguridade xestionada
  • Servizo de aloxamento de infraestruturas TIC
  • Servizo de nube híbrida (Nube SARA)
  • Servizo de correo electrónico unificado
  • Servizo multicanle de atención ao cidadán
  • Servizo de xestión do rexistro
  • Servizo de xestión de notificacións
  • Servizo de xestión de nómina
  • Servizo integrado de xestión de persoal
  • Servizo común de xestión económico-orzamentaria
  • Servizo común de xeración e validación de firmas electrónicas
  • Servizo de xestión de expediente e documento electrónico
  • Servizo de xestión de arquivo electrónico

  Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  Punto de Acceso Xeral
   
  Punto de Acceso Xeral