accesskey_mod_content

Aprobado o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado (Estratexia TIC)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 outubro 2015

A Estratexia TIC, no seu horizonte temporal 2015-2020, mellorará a actividade da Administración, facéndoa sinxela e eficiente.

O Consello de Ministros do 2 de outubro aprobou o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado (AGE) e os seus organismos públicos (Estratexia TIC 2015-2020), tal e como se acordou na Comisión de Estratexia de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións celebrada o 15 de setembro de 2015.

Esta estratexia deriva do Real Decreto de 2014 sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na AGE e os seus Organismos Públicos, así como das medidas CORA, e supón o marco estratéxico global para avanzar na transformación da Administración ao establecer os seus principios reitores, os obxectivos e as accións para alcanzalos, así como os fitos para o desenvolvemento gradual da Administración Dixital.

Este proxecto responde ás novas demandas da sociedade, proporcionando información e servizos dixitais en calquera momento, en calquera lugar e por diferentes canles, xerando novas formas de relación cos cidadáns, facilitando oportunidades de negocio e innovando nos servizos, aproveitando sempre as oportunidades que proporcionan as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Transformación dixital antes de 2020

A Estratexia TIC expón a transformación dixital antes de 2020, e para iso incorpora as recomendacións do OCDE e a estratexia da Comisión Europea para o Mercado Único Dixital. Ademais, é un claro instrumento para a aplicación das novas leis de Procedemento Administrativo Común e Réxime Xurídico das Administracións Públicas.

Entre os seus obxectivos está configurar os plans dos ministerios para emprender a transformación dixital no seu ámbito de competencia para chegar a un novo modelo de prestación de servizos máis racional, articulado ao redor da idea de servizos compartidos, de carácter obrigatorio e que substitúa aos existentes, salvo excepcións. Ademais, desenvolve a idea de infraestruturas comúns no ámbito das tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Na primeira declaración de servizos compartidos, aprobada na Comisión TIC incluíronse 14 servizos, algúns xa en funcionamento e outros en proceso de implantación:

 • Servizo unificado de telecomunicacións
 • Servizo de seguridade xestionada
 • Servizo de aloxamento de infraestruturas TIC
 • Servizo de nube híbrida (Nube SARA)
 • Servizo de correo electrónico unificado
 • Servizo multicanle de atención ao cidadán
 • Servizo de xestión do rexistro
 • Servizo de xestión de notificacións
 • Servizo de xestión de nómina
 • Servizo integrado de xestión de persoal
 • Servizo común de xestión económico-orzamentaria
 • Servizo común de xeración e validación de firmas electrónicas
 • Servizo de xestión de expediente e documento electrónico
 • Servizo de xestión de arquivo electrónico

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos