accesskey_mod_content

Aprovat el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat (Estratègia TIC)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

05 octubre 2015

L'Estratègia TIC, en el seu horitzó temporal 2015-2020, millorarà l'activitat de l'Administració, fent-la senzilla i eficient.

El Consell de Ministres de 2 d'octubre ha aprovat el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat (AGE) i els seus organismes públics (Estratègia TIC 2015-2020), tal com es va acordar en la Comissió d'Estratègia de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions celebrada el 15 de setembre de 2015.

Aquesta estratègia deriva del Reial decret de 2014 sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'AGE i els seus Organismes Públics, així com de les mesures CORA, i suposa el marc estratègic global per avançar en la transformació de l'Administració en establir els seus principis rectors, els objectius i les accions per aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital.

Aquest projecte respon a les noves demandes de la societat, proporcionant informació i serveis digitals a qualsevol moment, en qualsevol lloc i per diferents canals, generant noves formes de relació amb els ciutadans, facilitant oportunitats de negoci i innovant en els serveis, aprofitant sempre les oportunitats que proporcionen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Transformació digital abans de 2020

L'Estratègia TIC planteja la transformació digital abans de 2020, i per a això incorpora les recomanacions de l'OCDE i l'estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital. A més, és un clar instrument per a l'aplicació de les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

Entre els seus objectius està configurar els plans dels ministeris per emprendre la transformació digital en el seu àmbit de competència per arribar a un nou model de prestació de serveis més racional, articulat entorn de/entorn de la idea de serveis compartits, de caràcter obligatori i que substitueixi als existents, excepte excepcions. A més, desenvolupa la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

A la primera declaració de serveis compartits, aprovada en la Comissió TIC s'han inclòs 14 serveis, alguns ja en funcionament i uns altres en procés d'implantació:

 • Servei unificat de telecomunicacions
 • Servei de seguretat gestionada
 • Servei d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servei de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servei de correu electrònic unificat
 • Servei multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servei de gestió del registre
 • Servei de gestió de notificacions
 • Servei de gestió de nòmina
 • Servei integrat de gestió de personal
 • Servei comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servei comú de generació i validació de signatures electròniques
 • Servei de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servei de gestió d'arxiu electrònic

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

 • Serveis electrònics