accesskey_mod_content

El MINHAP firma amb la Comissió Europea un memoràndum d'enteniment que recolza la connexió entre Xarxa SARA i la xarxa europea TESTA per a accés a servicis transfronterers.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

23 gener 2015

Este memoràndum dona cobertura formal a la connexió entre Xarxa SARA i la xarxa transeuropea TESTA i reforça el compromís de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, el MINHAP en particular, i la Comissió Europea. Aquesta connexió entre Xarxa SARA i TESTA permet la integració de l'Administració en almenys 21 servicis usats per 16 entitats corresponents a 18 àrees sectorials.

 

Xarxa SARA, que presta la Xarxa de Comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles, es connecta a través de la xarxa transeuropea TESTA amb Institucions i agències de la Unió Europea, així com amb les administracions dels altres Estats membres, per a permetre la integració efectiva de l'Administració en els diversos servicis europeus transfronterers. Esta connexió amb la xarxa TESTA es realitza a través del Centre de Suport de Xarxa SARA

A la data, la connexió entre Xarxa SARA i TESTA permet la integració de l'Administració en almenys 21 servicis usats per 16 entitats corresponents a 18 àrees sectorials; 4 dels quals corresponen a iniciatives multilaterals en les quals Espanya està interessada en matèries d'Interior, Justícia i Seguretat Social.

L'enllaç de Xarxa SARA amb la xarxa transeuropea TESTA és finançat per successius programes de la Unió Europea, des que es va establir al juny de 2000; actualment aquest finançament prové del Programa ISA (Decisió 922/2009/CE) vigent entre 2010 i 2015. Anteriorment aquest enllaç va ser finançat pel programa IDABC entre 2005 i 2009 i pel programa ANADA II entre 1999 i 2004.

El memoràndum d'enteniment firmat entre el MINHAP i la Comissió dona cobertura formal a la connexió entre Xarxa SARA i la xarxa TESTA i reforça el compromís de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, el MINHAP en particular, i la Comissió Europea, després dels memoràndums firmats anteriorment en 2009 i en 2005.

El memoràndum arreplega els compromisos generals de les parts en matèria d'infraestructures, servicis, qualitat i seguretat i detalls concrets d'infraestructura de la connexió, nivell de servicis, seguretat, principis aplicables a l'ús de la xarxa TESTA per altres servicis bilaterals o multilaterals entre Estats membres sense base legal directa comunitària.

Espanya és un referent reconegut internacionalment en matèria d'interconnexió de les seues Administracions Públiques gràcies a la Xarxa de Comunicacions de les mateixes prestada per Xarxa SARA. Per esta raó, Xarxa SARA ha sigut triada per la Comissió com a pilot per a la transició de la plataforma europea de sTESTA a TESTA-ng que prestarà el servici durant els pròxims 7 anys.

Més informació sobre la Xarxa SARA


 

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Interoperabilitat