accesskey_mod_content

O MINHAP asina coa Comisión Europea un memorando de entendemento que apoia a conexión entre Rede SARA e a rede europea TESTA para acceso a servizos transfronteirizos.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 xaneiro 2015

Este memorando dá cobertura formal á conexión entre Rede SARA e a rede transeuropea TESTA e reforza o compromiso de colaboración entre a Administración Xeral do Estado, o MINHAP en particular, e a Comisión Europea. Dita conexión entre Rede SARA e TESTA permite a integración da Administración en polo menos 21 servizos usados por 16 entidades correspondentes a 18 áreas sectoriais.

 

Rede SARA, que presta a Rede de Comunicacións das Administracións Públicas españolas, conéctase a través da rede transeuropea TESTA con Institucións e axencias da Unión Europea, así como coas administracións dos demais Estados membros, para permitir a integración efectiva da Administración nos diversos servizos europeos transfronteirizos. Esta conexión coa rede TESTA realízase a través do Centro de Soporte de Rede SARA

Á data, a conexión entre Rede SARA e TESTA permite a integración da Administración en polo menos 21 servizos usados por 16 entidades correspondentes a 18 áreas sectoriais; 4 dos cales corresponden a iniciativas multilaterais nas que España está interesada en materias de Interior, Xustiza e Seguridade Social.

A ligazón de Rede SARA coa rede transeuropea TESTA vén sendo financiado por sucesivos programas da Unión Europea, desde que se estableceu en xuño de 2000; actualmente dita financiamento provén do Programa ISA (Decisión 922/2009/CE) vixente entre 2010 e 2015. Anteriormente este ligazón foi financiado polo programa IDABC entre 2005 e 2009 e polo programa IDA II entre 1999 e 2004.

O memorando de entendemento asinado entre o MINHAP e a Comisión dá cobertura formal á conexión entre Rede SARA e a rede TESTA e reforza o compromiso de colaboración entre a Administración Xeral do Estado, o MINHAP en particular, e a Comisión Europea, tras os memorandos asinados anteriormente en 2009 e en 2005.

O memorando recolle os compromisos xerais das partes en materia de infraestruturas, servizos, calidade e seguridade e detalles concretos de infraestrutura da conexión, nivel de servizos, seguridade, principios aplicables ao uso da rede TESTA por outros servizos bilaterais ou multilaterais entre Estados membros sen base legal directa comunitaria.

España é un referente recoñecido internacionalmente en materia de interconexión das súas Administracións Públicas grazas á Rede de Comunicacións das mesmas prestada por Rede SARA. Por esta razón, Rede SARA foi escollida pola Comisión como piloto para a transición da plataforma europea de sTESTA a TESTA-ng que prestará o servizo durante os próximos 7 anos.

Máis información sobre a Rede SARA


 

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Interoperabilidade